En 'n alternatief voor de dollar

De Verenigde Staten kunnen de staatsschuld laten oplopen omdat het land door de dollar relatief onaantastbaar is. Als de dollar niet de enige reservemunt zou zijn, wordt de druk groter om schulden weg te bezuinigen. Nu staan de Verenigde Staten onder druk, maar de rente op staatsleningen daalt. Beleggers hebben domweg geen alternatief. Een grotere rol voor de euro en de Chinese yuan zou voor een betere balans en meer alternatieven zorgen.

Nadeel is dan wel dat de regeringsleiders niet zo maar even een reservemunt kunnen benoemen. Die moet ontstaan en vertrouwen krijgen van de markten. Vanwege alle problemen in de eurozone zal de euro niet snel de rol van de dollar kunnen evenaren. De yuan zou, gezien de rijzende economische macht van China, wel een goede kandidaat zijn. Al zal Peking de munt wel vrij verhandelbaar moeten maken. Dat is voor China een zeer grote stap die het land niet vandaag op morgen zal maken. De afgelopen maanden is China heel voorzichtig begonnen met de internationalisering van de munt. De overheid beschouwt dat als een proces van lange adem.