Romance van een politieagent

De Russische minister van Binnenlandse Zaken Rasjid Noergalijev, tevens de hoogste baas van de politie en een trouwe bondgenoot van Vladimir Poetin, wil censuur gaan invoeren op internet. Op die manier moet volgens hem de jeugd worden beschermd tegen extremistische websites, waarvan Rusland er zo’n 7500 telt. Op zich is die maatregel niet zo vreemd.

De Russische minister van Binnenlandse Zaken Rasjid Noergalijev, tevens de hoogste baas van de politie en een trouwe bondgenoot van Vladimir Poetin, wil censuur gaan invoeren op internet. Op die manier moet volgens hem de jeugd worden beschermd tegen extremistische websites, waarvan Rusland er zo’n 7500 telt.

Op zich is die maatregel niet zo vreemd. Het extremisme is de afgelopen jaren in Rusland in omvang behoorlijk toegenomen, als gevolg van een jarenlange populistische politiek van het Kremlin, waarin veel is beloofd, maar weinig gerealiseerd. De onvrede onder een deel van de - vooral laagopgeleide - Russische jongeren is dan ook groot. Denk alleen maar aan de vijfduizend rechts-radicalen die afgelopen december voor de Kremlinmuren demonstreerden en in botsing kwamen met de politie. Die betoging was niet alleen een protest tegen het doodslaan van een voetbalsupporter door een groepje migranten uit de Noord-Kaukasus, maar eerder een uiting van grote maatschappelijke onvrede.

Noergalijev zei tijdens zijn toespraak ook nog iets dat veel verontrustender klonk: ,,De tijd is rijp om toezicht te gaan uitoefenen op dat waar jongeren naar luisteren, wat ze lezen en waar ze naar kijken.”

Onder bloggers, journalisten en mensenrechtenactivisten hebben die woorden enige paniek gezaaid. De term ‘gedachtenpolitie’ viel al gauw in sommige commentaren.

Maatschappelijke blogs behoren in Rusland tot de weinige mogelijkheden om je mening te uiten en vrij over politiek te discussiëren, zonder dat de overheid zich ermee bemoeit. Tenslotte heeft parlementsvoorzitter Boris Gryzlov een tijdje geleden nog gezegd dat de Doema geen plek voor discussie is.

De critici van Noergalijev vrezen dan ook dat zijn woorden een aankondiging zijn van een censuur op hun activiteiten, in een tijd dat er nieuwe parlementsverkiezingen aankomen. Zijn plannen druisen overigens in tegen die van de bloggende president Medvedev, die zich keer op keer als  voorstander van een vrij internet manifesteert. Maar Medvedev staat erom bekend dat hij geen vriend van Noergalijev is, die als bondgenoot van Poetin veel machtiger is dan hij.

Ook heeft Noergalijev gezegd dat de jongeren niet meer naar rockmuziek zouden moeten luisteren, maar naar de smartlappen uit  de Sovjet-dagen. Rockmuziek is in Rusland tenslotte al sinds de dagen van diezelfde Sovjet-Unie  een proteststem - een zanger als Joeri Sjevtsjoek weet bijvoorbeeld hele stadions tegen de regering op te zwepen.

Op Radio Echo Moskvy is aan de muziekvoorkeur van de minister  de wekelijkse column ‘Grazjdanin Poet’ (Burger Dichter) gewijd, van schrijver, dichter, journalist Dmitri Bykov en acteur Michail Jefremov. Een schitterende parodie , die ik u niet wil onthouden, al moet u er wel een beetje Russisch voor kennen.

Filmpje van Echo Moskvy

 

    • Michel Krielaars