Waar komt dat strenge vandaan?

Van het Arabische schiereiland. Door de vervolging van de lokale islam door het militaire bewind van Mohammed Siad Barre (1969-1991) kregen buitenlandse invloeden er een gouden kans. In 1975 stelde Barre het islamitische erfrecht buiten werking, omdat vrouwen daarin aan het kortste eind trekken, en de clerus kwam daartegen in verzet. Barre liet tien geestelijken executeren; tientallen anderen verdwenen in de gevangenis. Religieuze leiders en hun volgelingen emigreerden naar de Golfstaten, net als veel jongeren die wilden profiteren van de Arabische olierijkdom. In de Golf kwamen zij in aanraking met de fundamentalistische Moslimbroederschap en met puriteinse salafisten, die een terugkeer voorstaan naar de geloofspraktijk onder Mohammed en de eerste kaliefen.

Na de sji’itische revolutie in Iran spendeerde het soennitische Saoedi Arabië miljoenen dollars aan de verbreiding van de eigen staatsgodsdienst, het oerconservatieve wahabbisme. In de steden van Somalië verrezen koranscholen en op het platteland werden met Saoedisch geld religieuze hulporganisaties actief. Toen het Barre-bewind in 1991 bezweek, bestonden in Somalië tal van organisaties van religieuze scherpslijpers, die de meerderheid van de Somalische moslims beschouwden als ongelovigen.