Voorbereidingen ondergrondse gasopslag Bergen worden gestaakt

Deze kaart toont de geplande gasleiding van de puttenlocatie ondergronds naar de gasbehandelingsinstallatie zal lopen. Afbeelding www.gasopslagbergermeer.nl

De voorbereidingen voor de opslag van gas onder het Noord-Hollandse Bergermeer, moeten voorlopig worden gestaakt. Het is niet uitgesloten dat de gasopslag gevolgen kan hebben voor de veiligheid in de directe omgeving, heeft de Raad van State maandagmiddag geoordeeld in een voorlopige uitspraak.

De bestuursrechter heeft het kabinetplan in de ijskast gezet om te voorkomen dat de gevolgen later niet meer zijn terug te draaien. Voor de definitieve uitspraak heeft de Raad van State meer tijd nodig, omdat het om ‘complexe rechtsvragen’ gaat en nader onderzoek nodig is. Aangezien het project onder de crisis- en herstelwet valt, zal wel sneller dan normaal een definitief oordeel worden geveld.

Veel weerstand bij omwonenden

Het kabinet gaf in mei toestemming voor grootschalige ondergrondse gasopslag onder de Bergermeerpolder. Het betreft opslag in een bijna leeg aardgasveld op ongeveer 2200 meter diepte, ten westen van Alkmaar. Tussen 1994 en 2007 werd er aardgas uit gewonnen.

Tegen het plan voor het aanleggen van de opslag door het bedrijf Taqa Energy bestaat veel weerstand onder omwonenden. Ze zijn bang voor aardbevingen. Ook hebben ze geen zin in de overlast die de bouwfase met zich meebrengt. Behalve omwonenden hebben ook de gemeente, natuurorganisaties en enkele bedrijven bezwaar aangetekend bij de Raad van State.

Taqa wil al met enkele werkzaamheden beginnen, maar volgens de Raad van State wegen de contractuele belangen niet zwaarder dan de belangen van de tegenstanders. Het gaat ook niet om voorbereidende werkzaamheden, maar om de aanleg van putten en de boorinstallatie. Een tijdelijke schorsing van de werkzaamheden brengt de leveringszekerheid van gas ook niet ernstig in gevaar, aldus de rechter.

    • Lex Boon