Niet altijd boete voor afbeelden dief

Wie een filmpje of foto’s van de eventuele daders van een inbraak of overval online zet, krijgt straks niet standaard een boete. Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie, VVD) schrijft dat in een reactie op vragen van CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg. Zij wilde van Teeven weten of het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) de bevoegdheid krijgt om boetes op te leggen aan ondernemers die filmpjes van hun beveiligingscamera’s online zetten, omdat ze daarmee de privacy van de vermoedelijke dader zouden schenden. Die boetes zouden volgens de voorzitter van het CBP 25.000 euro kunnen gaan bedragen.

Teeven bereidt een wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens voor. Die wil hij dit najaar aan de Tweede Kamer voorleggen. In dat wetsvoorstel staat onder andere dat het CBP voortaan boetes mag opleggen, maar die moeten wel voldoen aan „de eisen van proportionaliteit”, schrijft de staatssecretaris. Individuele omstandigheden kunnen „ook meebrengen dat geen boete wordt opgelegd”, schrijft Teeven, „zelfs als naar de letter van de wet sprake zou zijn van een overtreding”.

De bedragen van de eventuele boetes voor winkeliers of bijvoorbeeld pompstationhouders staan nog niet vast. Schendingen van de privacy leveren bij de civiele rechter nu ook lang niet altijd een uitspraak op waarin een schadevergoeding is opgenomen, zegt Teeven.

Als voorbeeld van hoe hoog de schadevergoedingen voor privacyschending momenteel zijn, geeft Teeven een uitspraak van 2004, een zaak rond een tabakswinkel. De eigenaar hing een foto op van een vrouw die bij hem uit de zaak had gestolen. De vrouw bleek dement. De eigenaar van de tabakszaak moest een dwangsom van 500 euro per dag betalen als hij geen rectificatie zou ophangen, tot een maximum van 10.000 euro.

Overigens denkt de voorzitter van het CBP, Jacob Kohnstamm, aan boetes die in de miljoenen euro’s moeten lopen wanneer grote bedrijven zoals Google of Microsoft de privacy van burgers schenden.