Mannen hardst geraakt door crisis

De werkloosheid onder mannen in de leeftijd van 25 tot 45 jaar is door de crisis verdubbeld. De afgelopen drie jaar nam het aantal werklozen in die categorie toe van 46.000 (in het tweede kwartaal 2008) tot 99.000 in het tweede kwartaal van 2011. Daarmee zijn de mannen in deze leeftijdscategorie het hardst geraakt door de crisis.

Dat blijkt uit gegevens die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen bekend gemaakt heeft. De werkloosheid onder mannen van 45 jaar en ouder en onder vrouwen in deze categorie nam ook toe. Bij vrouwen tussen de 45 en 65 nam de werkloosheid toe tot 68.000.

De werkloosheid onder jongeren en vrouwen in de leeftijd tussen 25 en 45 nam aan het begin van de crisis aanvankelijk ook toe, maar in het tweede kwartaal van 2011 was de werkloosheid per saldo lager dan halverwege 2008.

Als verklaring voor de sterk opgelopen werkloosheid onder de mannen tussen 25 en 45 geeft het CBS dat zij in sectoren werken die het hardst geraakt zijn in de crisis. Zij werken relatief vaak in sectoren als industrie, bouw, landbouw en zakelijke dienstverlening. Daar zijn sinds half 2008 zo’n 200.000 banen verdwenen. Vrouwen in die leeftijdscategorie werken relatief vaak bij de overheid en in de zorg. Daar kwamen juist banen bij.

Ook de arbeidsdeelname van mannen tussen de 25 en 45 nam de afgelopen jaren af. Waar in 2008 nog 93 procent van hen een baan had, was dat in het tweede kwartaal van 2011 gedaald tot 88 procent. Dat was nog altijd fors hoger dan de arbeidsdeelname van vrouwen in dezelfde leeftijd. Die bleef tussen 2008 en 2011 gelijk op ruim 75 procent.