Is Al-Shabaab echt Somalisch?

Nee. In Somalië, de hoes om de Hoorn van Afrika, wordt vanouds een heel andere vorm van islam aangehangen. Het land werd vanaf de zevende eeuw geleidelijk geïslamiseerd, toen de Arabische handelspartners van Somalische kooplieden overgingen tot de nieuwe religie. In meer dan duizend jaar nam het geloof in Somalië uiteenlopende vormen aan en die vele stromingen leefden tot voor kort vreedzaam naast elkaar. De meeste Somaliërs volgen de shafi’itische rechtschool binnen de soennitische islam, waarin ruimte is voor de verering van heiligen en hun graven. Die verering wordt door radicale moslims beschouwd als afgoderij. De grafcultus sluit aan bij de Somalische clancultuur, waarin voorouders met grote eerbied worden bejegend. Behalve stamvaders van clans worden ook vooraanstaande mystici (soefi) als heiligen vereerd. Soefi-broederschappen speelden een hoofdrol in het verzet tegen de opmars van de Britten aan het begin van de twintigste eeuw. Tevergeefs: in 1920 werd Somalië een Brits protectoraat.