Hoe greep het de macht?

De val van het Barre-bewind in 1991 ontketende eindeloze clanoorlogen. Recht en orde werden in deze tijden van staatloze chaos gehandhaafd door plaatselijke islamitische rechtbanken. Die waren een gewild doelwit van radicale infiltranten. Na de militaire nederlaag van seculiere krijgsheren tegen moslimmilities in 2006 vestigde de koepelorganisatie van islamitische rechtbanken (Union of Islamic Courts) een regering in de hoofdstad Mogadishu. Die oefende zes maanden de macht uit en bracht wat rust in het land. Maar de UIC werd nog in 2006 uit de hoofdstad verdreven door Ethiopische troepen die een voorlopige regering van gewezen krijgsheren in het zadel hielpen. De jeugdbeweging van de UIC, Al-Shabaab, opgericht in 2004, greep toen naar de wapens en leidde het tegenoffensief tegen de Ethiopiërs. Daarvoor kreeg ze steun van veel clanmilities. Al-Shabaab heeft zich sindsdien afgescheiden van de gematigder UIC omdat die vredesbesprekingen voerde met de door de Ethiopiërs gesteunde voorlopige regering. Sinds de Ethiopische troepen zich in januari 2009 terugtrokken, oefent Al-Shabaab in grote stukken van het zuiden en midden van het land een religieus schrikbewind uit. Het heeft de oorlog verklaard aan de federale overgangsregering (TFG) die sinds 31 januari 2009 wordt geleid door gewezen UIC-voorman Sharif Ahmed, door Al-Shabab bestempeld als een ‘verrader van de islam’.