Geen sprake van omkoping bij voedselhulp van de VN

In het artikel ‘Veertien redenen om niet te geven’ (NRC Handelsblad, 4 augustus) staan fouten betreffende het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties. Het WFP betaalt geen smeergeld aan krijgsheren of aan andere individuen of organisaties in Somalië. Sterker – terwijl het doorging met het geven van voedselhulp aan 1,5 miljoen mensen in Mogadishu, Centraal- en Noord-Somalië, trok het WFP zich januari 2010 terug uit Zuid-Somalië, vanwege de onaanvaardbare eisen van Al-Shabaab. Medewerkers kregen doodsbedreigingen. Vrouwen mochten niet voor het WFP werken. Er werden onofficiële belastingen gevraagd.

In een rapport van 18 juli 2011 aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties schreef de UN Monitoring Group on Somalia dat deze „niet voldoende basis heeft gevonden” voor eerdere beschuldigingen van fraude en wangedrag betreffende de levering en distributie van voedselhulp in Somalië door de contractant van het WFP. Het rapport maakt duidelijk dat er geen samenzwering is tussen de contractant van het WFP en Al-Shabaab, noch dat er sprake is van schendingen van de Veiligheidsraadresoluties 1844 (2008) en 1907 (2009).

Het WFP wordt in het rapport van de monitoring group van 18 juli 2011 geprezen voor het instellen van hervormingsmechanismen voor verantwoordelijkheid en transparantie in Somalië en voor zijn volledige medewerking aan het onderzoek van de monitoring group.

We doen een beroep op alle partijen in Zuid-Somalië om veilige doorgang te verlenen aan de humanitaire hulp, opdat deze de ongeveer 2,2 miljoen mensen kan bereiken die snakken naar eten.

Het WFP is het grootste humanitaire bureau ter wereld en geeft gemiddeld meer dan negentig miljoen mensen per jaar in meer dan zeventig landen ter wereld te eten. Het is een neutraal humanitair bureau. Onze enige zorg is om hard nodige voedselhulp te brengen aan de mensen die lijden onder de verschrikkelijke droogte in de Hoorn van Afrika.

Torben Due

Director of operations UN World Food Programme, Rome, Italië

    • Torben Due
    • Director Of Operations Un World Food Programme