Docters van Leeuwen al een week weg bij verzekeraar Aegon

Met het einde van staatssteun aan Aegon zijn de twee overheidscommissarissen overbodig. Karla Peijs blijft, Arthur Docters van Leeuwen is al een week vertrokken.

Nederland, Amsterdam , 26-4-2006 Persconferentie jaarverslag Autoriteit Financiele Markten , AFM. STE. Doctors van Leeuwen. foto Maarten Hartman Maarten Hartman

Helemaal onverwacht kwam het bericht niet, maar het aangekondigde aftreden van Arthur Docters van Leeuwen als commissaris bij verzekeraar Aegon is wel 2,5 jaar eerder dan onlangs geroepen.

Aegon’s aankondiging een kleine twee maanden geleden van de terugbetaling van het de laatste tranche aan staatssteun maakte de rol van de twee overheidscommissarissen vanzelfsprekend minder noodzakelijk. Maar bestuursvoorzitter Alexander Wynaendts zei in een toelichting in deze krant dat beide toezichthouders, ex-minister Karla Peijs en oud-AFM-topman Docters van Leeuwen, hun lopende zittingstermijn „in elk geval” zouden uitdienen. Die van Docters loopt tot eind 2013. Zij zouden alleen hun extra bevoegdheden (onder meer het instemmingsrecht bij overnames) verliezen.

Vanochtend zei een woordvoerder dat op diezelfde dag in juni tijdens de aandeelhoudersvergadering al was meegedeeld dat „in goed overleg” met Docters van Leeuwen „besloten was” dat hij zou opstappen. Hij blijkt nu al op 31 juli te zijn teruggetreden.

Dat Karla Peijs, de commissaris van de koningin in Zeeland niet terugtreedt nu Aegon weer onafhankelijk van de overheid is, komt omdat zij er al commissaris was vóór zij de specifieke staatsrol kreeg toebedeeld. Haar termijn loopt tot eind 2015.

Voor Arthur Docters van Leeuwen (66) is nu een prominente nevenfunctie geëindigd in een opmerkelijke carrière, op het snijvlak van politiek, openbaar bestuur, financiële sector en de wetenschap. De in Utrecht opgeleide jurist begon zijn loopbaan als ambtenaar, eerst op het ministerie van Binnenlandse Zaken, daarna bij Financiën. In 1980 keerde hij terug naar Binnenlandse Zaken, op het directoraat Openbare Orde en Veiligheid. In 1988 volgde promotie tot hoogste baas van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (de huidige AIVD).

Na zeven jaar stapte hij over naar het Openbaar Ministerie, om voorzitter te worden van het toen net ingestelde college van procureurs-generaal. Docters was daarmee de zogeheten „super-PG”. In die functie kwam hij in 1998 hard in aanvaring met zijn politieke baas (en toen nog partijgenoot bij D66), minister Sorgdrager van Justitie. In een slepend conflict over belangenverstrengeling van een collega-procureur-generaal werd Docters ontslagen.

Rehabilitatie volgde toen Docters in 1999 werd benoemd tot voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten, de rechtsopvolger van de eerdere STE, met meer bevoegdheden. Tot 2007 gaf Docters van Leeuwen de beurswaakhond scherpere tanden.

Een jaar eerder had Docters van Leeuwen even politieke ambities door zich bij de VVD te kandideren voor de Tweede Kamer – hij was in 2003 overgestapt van D66. Maar hij zag er vanaf toen hij crime-fighter Fred Teeven hoger op dezelfde kandidatenlijst zag staan. Hij vond de strafopvattingen van de huidige staatssecretaris van Justitie te repressief en wist dat zijn mildere aanpak daardoor niet de partijlijn zou worden.

Tegenwoordig is Docters van Leeuwen onderzoeker op de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur en voorzitter van de Vereniging voor Effectenrecht.

    • Philip de Witt Wijnen