De wortels van Al-Shabaab

Het volk lijdt honger maar de heersers in Zuid-Somalië weigeren hulp. De strijders van Al-Shabaab (Arabisch voor De Jeugd) houden zich aan een letterlijke lezing van de Koran en hun dwingelandij over gelovigen is uitzonderlijk in islamitisch Afrika. Vanouds is de Somalische islam mystiek en tolerant. Waar komt dat radicalisme dan vandaan?