Correcties en aanvullingen

Kaper

In het artikel De kaper die in het niets verdween (6 augustus, pagina 29) zijn twee vertaalfouten geslopen. Forty feet is vertaald als ‘veertig meter’. De lengte van het FBI-dossier is omgerekend ruim twaalf meter. Psychic is vertaald als ‘psychopaat’. Dit moet zijn: helderziende. Het waren helderzienden die aanwijzingen gaven over de identiteit van de kaper.