Antimaterie gevonden in gordel om de aarde

Onderzoekers hebben voor het eerst een gordel van antimaterie rond de aarde gevonden. Het gaat om een dunne ring antimaterie tussen de twee zogeheten Van Allen gordels. Die gordels worden gevormd door ‘gewone’ materie die gevangen zit in het magnetisch veld van de aarde. Al langer werd aangenomen dat een dergelijke gordel van antimaterie zich daar zou ophouden. Die theorie is met de vondst van 28 antiprotonen bevestigd. Opmerkelijk is dat de satelliet Pamela op die plek veel meer antiprotonen vond dan werd verwacht. Antimaterie heeft deels dezelfde eigenschappen als ‘gewone’ materie, en deels precies tegenovergestelde. Een anti-elektron heeft bijvoorbeeld een tegenovergestelde elektrische lading. Het gevolg is dat zo’n deeltje en zijn antideeltje elkaar tijdens een ontmoeting onmiddellijk vernietigen, waarbij alleen energie overblijft. Door het magnetisme van de Van Allen-gordels worden de antiprotonen apart gehouden van de gewone materie. Wetenschappers van de NASA denken ooit antimaterie te kunnen gebruiken als brandstof. (BBC)