Worden mensen meer en meer tot dingen gemaakt?

Menselijke aandacht

Heleen Crul betoogt dat overheid en bedrijven bezuinigen op persoonlijk contact door dienstverlening te automatiseren (Opinie & Debat, 30 juli). Ze noemt voorbeelden als automaten op spoorwegstations, postkantoren en supermarkten ter vervanging van mensenwerk. Het toenemende gebruik van technologie zou ook ‘ontmenselijking’ van de zorgverlening in de hand werken, aldus Crul. Het tegendeel is waar: door (medische) technologie goed toe te passen kunnen arbeidsintensieve taken worden overgenomen waardoor zorgverleners meer tijd kunnen besteden aan zaken die ‘menselijke’ aandacht vragen.

In de toekomst wordt niet de financiering van zorg, maar een toereikende arbeidscapaciteit om aan de stijgende zorgvraag te voldoen, de grootste uitdaging. Zonder grootschalig gebruik van technologie is goede en betaalbare zorg niet mogelijk. Kwaliteit van diagnostiek en behandeling is voor de patiënt het belangrijkste: wanneer technologie hierbij de praktische vaardigheden van de arts kan ondersteunen, is dat voor iedereen een grote winst. De vraag is niet óf technologie moet worden gebruikt, maar hoé je deze optimaal in de zorg kan toepassen. Deze vraag beantwoorden kan de professional niet alleen: de rol van de patiënt en zijn naasten wordt hierbij steeds belangrijker.

Dr. Nick Guldemond

Programmadirecteur gezondheid TU Delft

Verwend gemekker

Met verbazing heb ik kennisgenomen van Heleen Cruls geklaag over automatisering. Dankzij de medische technologie leven wij veel langer en blijven wij veel langer gezond dan onze voorouders. Reden tot vreugde en dankbaarheid, zou je zeggen. Maar nee, de dokter raakt je niet meer aan en is meer geïnteresseerd in wat hij op zijn beeldscherm ziet dan in ‘tastbare communicatie’. Zo ongezellig! De medische technologie „vergroot weliswaar de kans op de juiste diagnose, maar ook de ‘verdinging’ van de patiënt”. Die dekselse technologie ook.

Wat een stuitend verwend gemekker. Probeer dit eens uit te leggen in een land waar al die technologie niet voorhanden is. Durf daar eens te gaan klagen over ‘verdinging’ in Nederlandse ziekenhuizen.

Iris Hoekstra-Roscam Abbing

Den Haag

Uit het hart

Het artikel van Heleen Crul is mij uit het hart gegrepen! En ik ben vast niet de enige.

mw V.H. van Tongeren

Amstelveen

    • Iris Hoekstra-Roscam Abbing
    • Mw V.H. van Tongeren
    • Dr. Nick Guldemond