Westen gaf misdadige leiders macht

Als een staat de bevolking niet beschermt, moet de internationale gemeenschap hardere maatregelen nemen, waaronder het collectief gebruik van geweld door de Veiligheidsraad, aldus Willem Van de Put (Opinie, 29 juli). Hij ziet de misdadige leiders van Somalië als de achterliggende oorzaak van de piraterij en de hongersnood.

Maar is hij vergeten dat die misdadige leiders juist door westers militair ingrijpen aan de macht kwamen? In 2006 kwam in het islamitische Somalië dankzij de steun van de bevolking en van het bedrijfsleven een gematigde islamitische regering aan de macht die na 15 jaar anarchie eindelijk stabiliteit, rust en orde bracht, de piraterij aanpakte en zorgde voor een economische opleving. Maar nog voordat deze ‘Unie van Islamitische Gerechtshoven’ een regering kon vormen was de CIA begonnen met het heimelijk financieren en bewapenen van allerlei dubieuze stamleiders om de strijd met de nieuwe gematigd-islamitische regering aan te gaan.

Vervolgens viel op instigatie van de VS een grote legermacht van aartsvijand Ethiopië Somalië binnen. Mede dankzij de actieve steun van de Amerikaanse luchtmacht en haar special forces ging de nieuwe gematigde islamitische regering van het land al spoedig ten onder. Toen de Ethiopiërs zich na een jarenlange bloedige oorlog terug moesten trekken, had het verzet onder leiding van de radicaal-islamitische stroming Al-Shabab in grote delen van het land de macht overgenomen. Een nieuwe militaire inval in Somalië zal niets oplossen en alleen maar meer mensenlevens kosten. Hopelijk kan onze noodhulp het aan de Somalische bevolking toegebrachte oorlogsleed iets verzachten.

Sietse Bosgra

Driebergen

    • Sietse Bosgra