Privébank Brenninkmeijers is fiscaal vrijgesteld

Menno Tamminga en Philip de Witt Wijnen

De privébank voor de familie Brenninkmeijer, de rijkste familie van het land, betaalt geen vennootschapsbelasting meer. De Anthos Bank is gevrijwaard van belastingverplichtingen sinds haar eigenaar vorig jaar een fiscaal vriendelijke Anbi-status kreeg.

De Anthos Bank werd in 2004 opgericht en kreeg toen een volledige bankvergunning van De Nederlandsche Bank. Anthos heeft als doel om bancaire diensten te verlenen aan „bepaalde leden van de familie Brenninkmeijer”. De oprichtersfamilie van winkelconcern C&A is volgens zakenblad Quote de rijkste familie van Nederland, met een geschat vermogen van 21 miljard euro.

Instellingen kunnen een zogeheten Anbi-status verkrijgen indien hun „doel en feitelijke werkzaamheden voor meer dan 90 procent een algemeen belang dienen”, aldus de richtlijnen van de Belastingdienst. Anbi staat voor ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Een organisatie met die status hoeft geen vennootschapsbelasting te betalen.

Anthos Bank is volledig in handen van de stichting Unitas, een liefdadigheidsinstelling die in 1960 door de Brenninkmeijers werd opgericht. Wat die stichting precies doet is niet duidelijk. Unitas publiceert geen jaarverslag en heeft geen website.

„Gezien de Anbi-status van de moedervennootschap is de bank geen belasting meer verschuldigd”, staat in de jaarrekening over 2010. Volgens fiscalist Luc Jacobs van KPMG Meijburg kan een dochteronderneming van een Anbi-instelling inderdaad ook profiteren van die fiscale vrijstelling, mits „het betreffende bedrijf zijn winst volledig aan de goededoelenstichting afdraagt”. Anthos keerde vorig jaar de winst van ruim 1,8 miljoen uit aan Unitas.

De Anbi-regeling voor ’s lands rijkste familie raakt de schatkist overigens nauwelijks. Vóór 2010 droeg de Anthos Bank in totaal nog geen 1,3 miljoen euro aan belasting af.

Anthos Bank: Economie, pagina 3

    • Philip de Witt Wijnen
    • Menno Tamminga