Over Kuipers en Het Moderne Geldwezen

In NRC Handelsblad van 30 juli spreekt Klaas Knot over een boek, Geldtheorie, dat hij toeschrijft aan Simon Kuipers. In feite gaat het om één van de delen van het standaardwerk Het Moderne Geldwezen, waarvan de eerste druk is verschenen in 1945 en dat is geschreven door de hoogleraren S. Korteweg en F.A.G. Keesing, grotendeels in de oorlogsjaren 1943 en 1944. Vanaf het begin was het boek buitengewoon succesvol. Van ‘Korteweg-Keesing’ verschenen tot 1971 elf drukken, regelmatig grondig herzien. Vanaf 1971 is aan het boek medegewerkt door Henk de Haan, Simon Kuipers en Jan Postma. Sindsdien verscheen het boek in een viertal, later zelfs in een vijftal delen.

De oude en nieuwe auteurs werkten intensief samen in een redactionele werkgroep.

Na het overlijden van Keesing in 1972, verschijnt het boek vanaf 1974 verder onder de titel Korteweg en Keesing, Het Moderne Geldwezen, vanaf de dertiende druk voorzien van de toevoeging „bewerkt in samenwerking met De Haan, Korteweg, Kuipers en Postma”.

Deel III, De geldtheorie, is stellig één van de belangrijkste delen en ongetwijfeld heeft Simon Kuipers aan de herziening een essentiële bijdrage geleverd. De andere medewerkers De Haan en Postma kunnen echter niet buiten beschouwing blijven. Laat staan de grondleggers van het boek Korteweg en Keesing, van wie de laatste door Simon Kuipers in de dertiende druk uit 1975 in het voetspoor van Piet Hennipman terecht wordt gememoreerd als de universele geleerde, die het handboek bijna dertig jaar onder zijn hoede had.

Arnold Heertje

Naarden

    • Arnold Heertje Naarden