Dieren in de knel door hek tussen VS en Mexico

Herten bij het hek in Arizona. Foto www.no.border.wall.com

Een 4,5 meter hoog hek van metaal of beton tussen de Verenigde Staten en Mexico, houdt niet alleen illegale immigranten tegen, maar vormt ook een onneembare barrière voor allerlei niet-vliegende diersoorten. Een artikel van Amerikaanse biologen in het vakblad Diversity and Distributions (online sinds maart) heeft de discussie weer doen oplaaien over de impact van de verstevigde grens op de natuur. De laatste twee jaar is er langs de grens 800 kilometer hoog hek bijgekomen, langs nieuwe stukken of ter vervanging van oude prikkeldraadversperringen. De regering-Bush vaardigde in 2006 een wet uit om 1.200 kilometer hek aan te leggen langs de grens. Barack Obama, toen lid van het Huis van Afgevaardigden, stemde destijds voor.

Het nieuwe onderzoek onder leiding van Jesse Lasky van de University of Texas is ‘de eerste grootschalige evaluatie’ van de door de politiek veroorzaakte biodiversiteitscrisis. Tenminste vijf bedreigde diersoorten raken nog meer bedreigd het hekwerk die populaties in tweeën deelt en daardoor genetische verarming in de hand werkt. Het gaat om padden, kikkers, salamanders en schildpadden, maar ook om de jaguarundi, de wezelkat. Waarschijnlijk raken meer grote zoogdieren in de knel, maar dat is nog te weinig onderzocht.

In ieder geval verklaarde onderzoeker Mitch Sternberg van de US Fish and Wildlife Service deze week tegenover een verslaggever van Nature dat ook de bobcat, de rode lynx, bedreigd wordt door de muur. Een paartje dat hij gezenderd had, raakte geïsoleerd van hun leefgebied in Mexico en werd tenslotte doodgereden op een snelweg, rondzwervend op zoek naar nieuw leefgebied.

En hoe meer hekken er geplaatst worden hoe groter de druk op plekken waar nog geen hek staat, merken de biologen cynisch op. Migranten zullen massaal proberen juist daar de oversteek te wagen, waardoor de dieren ook op die plekken in het gedrang komen.

Sander Voormolen

    • Sander Voormolen