Bibliotheek (2)

In het artikel ‘Bijna uitgeleend’ (Wetenschapsbijlage 23 & 24 juli) zegt Leo Plugge van het digitale platform SURF dat er een rel ontstond in de Universiteit Antwerpen omdat studenten tijdens de verbouwing hun werkplekken niet meer konden gebruiken. Dat is niet correct. De nieuwe Universiteitsbibliotheek van de Universiteit Antwerpen op de Stadscampus is geopend in november 2007 en de werkplekken zijn altijd beschikbaar gebleven op de oude locaties totdat de nieuwe bibliotheek geopend werd.

In mei 2011 ontstond wel een mediahype in Vlaanderen nadat studenten van de Universiteit Antwerpen de Facebook-groep ‘Hogeschool ga in je eigen bib studeren’ openden. De aanleiding was dat de 900 studieplekken in de Universiteitsbibliotheek op de Stadscampus in mei altijd van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat bezet waren, waardoor er niet voor iedereen plaats was. Binnen twee dagen sloten 1.300 studenten zich bij deze groep aan. Daarop startte een student van de Plantijn Hogeschool de Facebook-groep ‘Hogeschoolstudenten in bib UA. Omdat wij dat kunnen en mogen’. En hij heeft gelijk. De Universiteit Antwerpen en de vier hogescholen zijn met elkaar verbonden in de AUHA. Alle studenten zijn welkom in alle bibliotheken. AUHA -studenten begonnen samen een derde Facebook-groep voor een grotere Bib. De Vlaamse media besteedden ruim aandacht aan deze ‘rel’.

Trudi Noordermeer

Directeur-bibliothecaris, Universiteitsbibliotheek, Universiteit Antwerpen

    • Universiteit Antwerpen
    • Trudi Noordermeer Directeur-Bibliothecaris