Voedselhulp heeft bescheiden doel

Noodhulp lost de cyclus van honger in de Hoorn van Afrika niet op, aldus Linda Polman (Opinie, 22 juli). Anders dan critici lijken te denken, is ontwikkelingssamenwerking niet bedoeld om alle wereldproblemen op te lossen in de komende jaren. Dat is simpelweg onmogelijk, omdat ontwikkelingssamenwerking een relatief kleine speler is te midden van een complexe context van internationale politiek, subsidies en tariefmuren van het Westen, milieuproblemen, maar ook in termen van het geld dat erin omgaat.

Noodhulp is bedoeld om op hele korte termijn voedsel en gezondheidszorg te bieden in gebieden waar dat onmiddellijk heel hard nodig. Dat daar óók dingen misgaan – in vreselijk moeilijke omstandigheden -– is volgens mij onvermijdelijk.

Wel kan er worden nagedacht wanneer en hoe de overgang naar ontwikkelingssamenwerking beter zou kunnen. Ontwikkelingssamenwerking kun je namelijk wel voorbereiden, plannen en bijsturen – samen met lokale mensen – en dat zorgt voor efficiëntere en effectievere hulp.

Inemarie Dekker

Sinds zes jaar werkzaam bij verschillende ontwikkelingsorganisaties in Nederland en Afrika

    • Inemarie Dekker