Utrecht blijft claims trapongeluk afhouden

De gemeente Utrecht acht zich verantwoordelijk maar niet aansprakelijk voor een ingestorte werftrap. Tot woede van gedupeerden.

De gemeente Utrecht heeft het er nog altijd druk mee: de werftrap die vijf jaar geleden instortte tijdens een muziekfestival aan de gracht. Eén dode viel er bij het fatale incident. Ruim twintig gewonden.

Twee jaar na het trapongeval liet de gemeente zestig werftrappen versterken. Ook de evenementenveiligheid werd opgeschroefd. Zo moeten nu draaiboeken klaarliggen voor crisissituaties. En er worden geen vergunningen meer verstrekt zonder dat er een verzekering voor schade aan bezoekers is afgesloten.

„De situatie is er veiliger op geworden”, vindt Willem Westerman, eigenaar van adviesbureau De Regelaar, dat evenementen als de Culturele Zondagen, het Bevrijdingsfestival en De Beschaving organiseert. Maar soms gaat de gemeente te ver. Zo mag Westerman op basis van het Bouwbesluit zelden tribunes, tenten of andere constructies bouwen. „Overdreven”, vindt hij. „Het Bouwbesluit is bedoeld voor de veiligheid van gebouwen die er jaren moeten staan. Niet voor een tribune die een halve week dienst doet.”

De gemeente Utrecht weigert nog altijd aansprakelijkheid te erkennen voor het trapongeval. Ontkenning voorkomt claims, geeft de gemeente toe. Advocaat Nicole Bastiaans heeft er tot haar woede voor moeten zorgen dat een zaak van een gedupeerde niet zou verjaren.

31 letselschadezaken werden de afgelopen vijf jaar afgehandeld. Daarmee rest er nog één: van een Duitse studente. Die zaak kan pas worden afgerond als duidelijk is hoe groot de schade is. Zo moet nog blijken of de studente, die een rugbreuk opliep, ooit weer zal kunnen werken. Doordat de gemeente geen aansprakelijkheid erkent, dreigde verjaring. Dat zou morgen het geval zijn geweest, ware het niet dat Bastiaans de zaak ‘gestuit’ heeft.

De gemeente zegt zich wel ‘verantwoordelijk’ te voelen en laat daarom alle schade vergoeden voor de mensen die gewond raakten bij het ongeluk. Dat gebeurde tijdens het slotconcert van de muzikale Botenparade die op de gracht werd gehouden. Op de trap stond een menigte te dansen. Uit het rapport-Schutte, opgesteld naar aanleiding van het ongeluk, wordt de gemeente schuldig bevonden; de trap was haar eigendom.

Advocaat Bastiaans vindt het „niet chic” dat de gemeente geen aansprakelijkheid erkent. Haar cliënten „balen ervan” dat Utrecht zich slechts verantwoordelijk voelt. „De gemeente houdt daarmee andere claims buiten de deur, zoals die van werkgevers die slachtoffers in hun bedrijf maandenlang hebben moeten missen vanwege hun letsel.

Leefbaar Utrecht heeft het college van burgemeester en wethouders schriftelijke vragen gesteld over de aansprakelijkheidsvraag. Fractievoorzitter Vincent Oldenborg neemt de zaak hoog op. Hij stelt dat er binnen de gemeenteraad meerdere keren is afgesproken dat de slachtoffers nooit de dupe mogen worden van gedraai binnen de gemeente. Oldenborg: „Nu is dat wel het geval. Ik ken zzp’ers die weliswaar een schadevergoeding hebben gekregen, maar verder niet kunnen claimen, omdat de gemeente de aansprakelijkheid niet erkent. Ik wil dit helder hebben. Dit is bezopen.”

    • Enzo van Steenbergen