Rechter: resterende vakantiedagen erfbaar

Niet opgenomen vakantiedagen opnemen in het testament. Misschien wordt het mogelijk na een recente uitspraak van de kantonrechter in Heerenveen. De weduwe van een werknemer in de bouwsector kreeg onlangs 266 vakantie-uren van haar overleden man toegewezen: 3.467 euro.

Met hulp van vakbond FNV Bouw had de vrouw een rechtszaak aangespannen tegen de werkgever. Het bedrijf weigerde geld uit te keren voor de resterende vakantiedagen van de werknemer, die in maart vorig jaar is overleden.

De advocaat van de weduwe redeneerde dat het recht op de vakantiedagen bij het overlijden van de man was overgegaan op diens vrouw. De werkgeefster daarentegen beschouwde het recht op vakantie als een persoonsgebonden recht. Ook stelde zij dat overlijden niet kan worden vergeleken met ontslag via de rechter of met een andere dwingende oorzaak. In deze situaties kan de werknemer bij zijn volgende werkgever, of in de periode daarvoor, resterende vakantiedagen opnemen om bij te komen.

De kantonrechter stelde de weduwe in het gelijk. In het Burgerlijk Wetboek staat dat verworven aanspraken op vakantie nooit verloren gaan en dat vakantie geen gunst is, maar een recht. Of iemand overlijdt of ontslag neemt, doet niet ter zake, volgens de rechter. Vakantiedagen vallen onder de nalatenschap van een werknemer.

VNO-NCW en MKB-Nederland maken bezwaar. De werkgeversorganisaties wijzen op een tegengestelde uitspraak van de rechtbank in Assen in een soortgelijke zaak uit 2009. Ze doen een appèl op de politiek en eisen een wettelijk verbod op het overnemen van vakantierechten door nabestaanden.

De werkgeversorganisaties spreken van „één van de vele ongewilde risico’s” voor werkgevers. „Vakantiedagen zijn bedoeld voor vrije dagen van de werknemer”, aldus een gezamenlijke verklaring. „We gaan het doel van deze rechten voorbij als nabestaanden rechten kunnen maken op deze uren.” Ook vrezen de organisaties een financiële klap voor bedrijven als werknemers een „stuwmeer aan vakantiedagen” hebben opgebouwd.