Métronome 1

In zijn recensie van Métronome van Lorànt Deutsch (Boeken, 29-07-11) praat Pieter Steinz ontelbare kwaadsprekers vóór hem na door maar weer eens te schrijven dat ‘de opportunistische Henri IV (…) Parijs best een mis waard vond’. Men kan er niet aan beginnen deze bewering elke keer recht te zetten, maar af en toe moet er toch op worden gewezen dat er in de geschreven bronnen geen schijn of schaduw van bewijs voor bestaat dat de koning op zoiets ook maar zou hebben gehint. Natuurlijk heeft hij beseft dat hij als koning van het traditioneel rooms-katholieke Frankrijk niet gereformeerd kon blijven maar dat sluit een volle, innerlijke overtuiging niet uit. Hij was al tot het inzicht gekomen dat de gereformeerde godsdienst uit niet veel meer bestond dan uit ‘une langue qui parle bien le français’ en dat de eucharistie de essentie was van het geloof. Als om dat te verifiëren heeft hij, alvorens de grote stap te zetten, de katholieke leer nog eens duchtig doorgenomen met vooraanstaande theologen, want ‘van godsdienst veranderde je niet zoals je van hemd wisselde’.

Pierre van Enk, Amsterdam

    • Pierre van Enk