Erfgenamen hebben recht op vakantiedagen overledenen

Bij het overlijden van een werknemer hebben de erfgenamen recht op de nog uitstaande vakantiedagen.

Dat heeft een kantonrechter in Heerenveen bepaald, schrijft De Telegraaf. Een weduwe spande een zaak aan tegen de werkgever van haar overleden man omdat zij vond dat zij recht had op de zeven weken aan vakantiedagen die nooit waren opgenomen. De werkgever was van mening dat de vakantiedagen niet overdraagbaar zijn en bovendien een tegenprestatie zijn voor geleverd werk, waar in het geval van nabestaanden geen sprake kan zijn.

De rechter oordeelde echter anders. Iedere werknemer heeft namelijk recht op de uitbetaling van vakantiedagen die niet opgenomen zijn, wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt. De manier waarop die wordt beëindigd is niet belangrijk.

MKB-Nederland: uitbetalen vakantiedagen aan erfgenamen moet verboden worden

MKB-Nederland laat in een reactie op haar website weten dat de uitbetaling van openstaande vakantiedagen aan nabestaanden onwenselijk is en wil dat dit verboden wordt.

De wet verbiedt al dat wettelijk verplichte vakantiedagen niet tijdens het dienstverband zelf mogen worden uitbetaald. De gedachte hierachter is dat een werknemer een minimaal aantal dagen rust nodig heeft. Zelfs bij de beëindiging van een dienstverband weegt de stem van de werkgever zwaar als het gaat om het uitbetalen of opnemen van resterende vakantiedagen.

MKB-Nederland wil in reactie op de uitspraak van de rechter deze gedachte dat vakantiedagen bedoeld zijn voor vrije dagen van de werknemer, onderstrepen. ‘We gaan het doel van deze rechten voorbij als nabestaanden aanspraak kunnen maken op deze uren.’ Ook loopt een werkgever het risico een enorm bedrag uit te moeten betalen wanneer de werknemer een stuwmeer aan vakantiedagen heeft opgebouwd. Bij een normaal dienstverband zou de werknemer deze uren ook niet in geld uitbetaald krijgen.

    • Hans Klis