Correcties en aanvullingen

Sinai Centrum

In het artikel Ik schaam me dood. Hoe kon het zo ver komen? (1 augustus, pagina 6 en 7) staat dat het Sinai Centrum in Amstelveen onder verschept toezicht staat van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Dit is onjuist. Het verscherpte toezicht werd recentelijk opgeheven.

Akkoord van Wassenaar

In het artikel ‘Mag het debat misschien een toontje harder?’ (3 augustus, pagina 12) wordt het Akkoord van Wassenaar geplaatst halverwege de jaren negentig, tijdens het begin van Paars. Dit akkoord werd echter in 1982 al gesloten.