Anil Ramdas

In een interview (Boeken, 29-07-11) betreurt Anil Ramdas het verdwijnen van de Nederlandse tolerantie, die hij kenmerkend acht voor de progressieve elite uit de tijd vóór Wilders. Tolerantie betekent het verdragen van opvattingen waarmee je het principieel oneens bent. In die zin was en is de progressieve elite niet zo tolerant als Ramdas beweert, eerder onverschillig en zelfgenoegzaam, vooral waar het religieuze uitingen betreft. Zie bijvoorbeeld de plotseling grote aanhang onder (al dan niet voormalige) progressieven voor de intolerante Ayaan Hirsi Ali, de verbeten afkeer van de SGP en de grote steun voor het verbod op ritueel slachten. Verder is het wegkijken en ontkennen van reële problemen door de elite juist een van de oorzaken van de huidige populistische golf. Dat was ‘tolerantie’ op kosten van anderen. Ook ik vind dat we politiek gezien in barre tijden leven, maar klagen dat je idylle zo ruw verstoord is, zoals Ramdas doet, draagt niet bij aan een oplossing en maakt zeker geen indruk op de populisten van vandaag.

Gijsbert Kok, Bodegraven

    • Gijsbert Kok