Wie zijn er boos in België?

Twee Vlaamse parlementsleden komen met een wetsvoorstel over lawaai van kinderen: dat zou in Vlaanderen niet meer als geluidsoverlast beschouwd mogen worden. Een meerderheid van de burgemeesters in Vlaanderen steunt dat idee.

Aanleiding is de beslissing van een rechter, vorige maand, over een kinderopvangcentrum in de binnenstad van Brugge: in het weekend en in schoolvakanties mogen daar geen kinderen meer worden opgevangen, buren klaagden over te veel herrie. Het centrum is bedoeld voor voor- en naschoolse opvang, de rechter vond dat dat alleen kan op schooldagen.

Afgelopen weekend demonstreerden in Brugge een paar honderd mensen tegen die beslissing. De parlementsleden – van de liberale Open VLD – vinden dat er de afgelopen jaren te vaak conflicten waren over geluid van kinderen. Soms beslisten rechters in het voordeel van kinderopvangcentra, maar vaker kregen de buren steun: een crèche werd gedwongen een geluidsmuur te bouwen, een speelplaats werd gesloten, een opvangcentrum mocht geen kinderen meer opvangen in de vakantie.

Het idee is nu om lawaai van kinderen, ook op schoolpleinen en bij kinderfeestjes, net zo te zien als geluid van sirenes of kerkklokken: daar kunnen burgers geen klacht over indienen. Volgens een enquête van Het Nieuwsblad wil een ruime meerderheid van de Vlaamse burgemeesters een wettelijke regeling. Sommigen noemen burgers zuur en onverdraagzaam. De typisch Belgische vraag is of zo’n wetsvoorstel in het Vlaamse parlement zin heeft. Volgens de Vlaamse minister van Leefmilieu is het een kwestie die voor heel België, dus federaal, geregeld moet worden – door de minister van Justitie. Maar die vindt dat de gemeentes er zélf verantwoordelijk voor zijn.