Rechter meldt bijbaan niet

Van tientallen rechters is onbekend wat voor bijbanen zij hebben, hoewel rechters wettelijk verplicht zijn die te melden. Volgens Het Financieele Dagblad staan van in elk geval 39 rechters hun huidige nevenfuncties niet vermeld in het openbare register dat daarvoor is bedoeld.

Na eerdere publicaties waaruit bleek dat niet alle rechters hun docentschappen, bestuursfuncties en betrekkingen bij advocatenkantoren melden, heeft de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak erop aangedrongen bij de gerechtsbesturen om hun rechters tot openheid aan te sporen. De gerechtsbesturen moeten volgens de Leidraad Nevenfuncties toezien op de meldingsplicht. Niet alle rechters gaven dus gehoor aan die oproep.

Onbegrijpelijk, vindt Tweede Kamerlid en oud-rechter Jeroen Recourt (PvdA) dat. „Juist in deze tijd, waarin het publiek de rechtspraak kritisch volgt, moet je als rechter volledig openheid van zaken bieden.” Samen met in elk geval zijn collega’s van de SP, D66 en CDA eist hij nu actie van minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie, VVD).

Het grootste deel van de rechters die hun nevenfuncties niet melden, zou rechter-plaatsvervanger zijn. Dat zijn bijvoorbeeld gepensioneerde rechters die nog af en toe een zaak willen doen, maar ook mensen uit het bedrijfsleven, de advocatuur en het openbaar bestuur.