Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politie, recht en criminaliteit

Steekproef: nevenfuncties rechters blijven nog steeds grotendeels onvermeld

De bijbanen van rechters zijn nog steeds niet allemaal terug te vinden in het openbare register waarin hun nevenfuncties vermeld moeten staan.

Dat schrijft het Financieele Dagblad vandaag. Van de 45 rechters die in mei al naar boven kwamen bij eerder onderzoek van de krant, hebben maar tien het register inmiddels volledig aangepast en één gedeeltelijk. Drie plaatsvervangende rechters zouden inmiddels niet meer als rechter worden ingezet.

In mei bleek dat niemand de rechters controleert of ze al hun bijbanen opgeven, hoewel rechters wettelijk verplicht zijn dat te doen om belangenverstrengeling te voorkomen. De rechters die in dit nieuwste onderzoek naar voren komen, zouden bijbanen als docent bij juridische uitgeverijen of bestuurder bij stichtingen naast hun functie uitoefenen.

Sinds 2002 worden de nevenfuncties opgenomen in een digitaal register dat toegankelijk is op Rechtspraak.nl.

Een Kamermeerderheid wil dat minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten aandringt op meer openheid.