Ministerie doet aanvullend onderzoek naar Mariko Peters

GroenLinks-Kamerlid Mariko Peters. Foto NRC / Roel Rozenburg

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken gaat een aanvullend feitenonderzoek instellen naar het handelen van Tweede Kamerlid Mariko Peters tijdens haar functie als diplomaat op de Nederlandse ambassade in Kabul in de periode 2005/2006.

Dat meldt een woordvoerder van het ministerie. Volgens het tijdschrift HP/De Tijd zelf zou Peters zich schuldig hebben gemaakt aan vriendjespolitiek. Toen zij in Kabul werkte, kreeg ze volgens het blad een relatie met haar huidige partner. Zijn organisatie vroeg in 2005 subsidie aan bij het Prins Claus Fonds. Het fonds zou de ambassade in Kabul vervolgens om advies hebben gevraagd. Peters zou die taak volgens het blad “graag” op zich hebben genomen, waarop de subsidieaanvraag zou zijn ingewilligd. Om elke schijn van belangenverstrengeling te vermijden had ze het verzoek volgens het blad door een collega moeten laten beoordelen.

Het ministerie wijst er echter op dat eind 2006 al naar buiten is gebracht dat voor een contractverlening door de ambassade in dat jaar schriftelijke afspraken zijn gemaakt om mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen. Volgens het ministerie is destijds niet geconstateerd dat deze afspraken zijn geschonden.

Desondanks stelt het Buitenlandse Zaken een aanvullend feitenonderzoek in om vast te stellen of zich ook andere zaken hebben voorgedaan en of ook in die gevallen maatregelen zijn getroffen om mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen.

In een reactie laat Peters weten de uitkomst van het onderzoek “met vertrouwen” tegemoet te zien. Peters:

“Ik verwelkom deze handelswijze van het ministerie van Buitenlandse zaken. Ik zie de uitkomst met vertrouwen tegemoet.”

‘Zélfs Hero Brinkman wacht een reactie af van Buitenlandse Zaken’

Peters voert op dit moment namens GroenLinks het woord in de Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken. Peters krijgt vooralsnog het voordeel van de twijfel van haar collega’s schrijven politiek redacteuren Pieter van Os en Huib Modderkolk vanmiddag in NRC Handelsblad:

Harry van Bommel (SP) is het meest uitgesproken. Hij vindt dat journalisten zich dienen te houden aan „de goede gewoonte in dit land” om zaken die het familierecht betreffen achter gesloten deuren te laten behandelen. Ook de beschuldiging van belangenverstrengeling vindt hij „flinterdun”. Van Bommel: „Van het hele artikel krijg ik een vieze smaak in de mond.”

VVD’er Han ten Broeke onderstreept dat het hier om “vermeende belangenverstrengeling” gaat. Niets is nog bewezen. Net als Alexander Pechtold (D66) wil hij zich er nog niet over uitspreken, zolang Buitenlandse Zaken niet meer duidelijkheid heeft gegeven over de incriminerende feiten. Verder wil Ten Broeke nog kwijt dat hij Peters “een uitstekend Kamerlid” vindt. Ook Hero Brinkman (PVV), doorgaans niet verlegen om een hard oordeel over collega-Kamerleden, schort zijn oordeel voorlopig op. “Schrijf maar op: zélfs Hero Brinkman wacht een reactie af van Buitenlandse Zaken.”