Financiële strop WK tafeltennis in Rotterdam

De organisatie van de WK tafeltennis in Rotterdam zit in de financiële problemen. De Stichting Tafeltennisevenementen Nederland (STN) heeft surseance van betaling aangevraagd. Het gaat om „enkele honderdduizenden euro’s” aan onbetaalde rekeningen, aldus de voorzitter van de STN, Jaap Noordenbos. De WK-organisatie had te maken met tegenvallende inkomsten. De WK vonden in mei van dit jaar in sportpaleis Ahoy plaats.

De STN heeft uitstel van betaling aangevraagd om tijd te winnen om aan de betalingsverplichtingen te voldoen, legt Noordenbos uit. „We hopen dat we er nog uit gaan komen met de crediteuren en partners. Ik heb het gevoel dat dat gaat lukken. We zullen geen winst maken, maar ook geen verlies lijden”, verwacht de voorzitter van de stichting.

Tot de crediteuren behoren Ahoy en een aantal hotels. Noordenbos heeft „geen idee” hoeveel partijen nog recht hebben op geld. Wat het precieze bedrag aan openstaande rekeningen is mag hij niet zeggen.

De toeschouwersaantallen vielen tegen. Er was gerekend op 30.000 betalende fans tijdens de acht dagen dat de WK duurde, maar er kwamen slechts 20.000 mensen. De organisatie had verwacht dat er meer Duitsers zouden komen voor de Duitse topspeler Timo Boll.

Een andere tegenvaller waren de lage sponsorinkomsten. Slechts twee Nederlandse bedrijven verbonden hun naam aan het toernooi. De organisatie dacht dat de WK voor Nederlandse bedrijven die handel willen drijven met het tafeltennisgekke China op commercieel gebied een unieke kans zou zijn.

Verder vielen sommige kostenposten hoger uit. Er werden te veel hotelkamers geboekt voor spelers. De organisatie rekende op 750 tafeltennissers, maar op het laatste moment bleken er maar 670 spelers deel te nemen aan de WK. Maar die geboekte hotelkamers moeten wel betaald worden. De totale hotelrekening bedraagt zo’n één miljoen euro. En de vervoerskosten voor de tafeltennissers voor het gehandicaptentoernooi waren „veel hoger dan verwacht”.

De begroting voor het toernooi bedroeg 4,2 miljoen euro. Noordenbos denkt niet dat het toernooi te krap was begroot. Wat het volgens hem lastig maakte was dat de organisatie lang moest wachten voordat het geld kreeg. „Daardoor hadden we al snel een gebrek aan liquide middelen.” Voorzitter Noordenbos zegt dat STN nog geld krijgt van diverse partijen.

De Nederlandse tafeltennisbond (NTTB) liet gisteren in een verklaring weten dat eventuele claims van schuldeisers geen gevolgen hebben voor de bond. Het evenement werd door de bond aan de STN uitbesteed om te voorkomen dat de NTTB aansprakelijk gesteld kon worden.