Collega's steunen het Kamerlid in opspraak

Kamerlid Mariko Peters wordt beschuldigd van vriendjespolitiek. Ze krijgt steun van haar collega’s. Zélfs van Hero Brinkman.

Den Haag. - Specifieke vragen wil ze niet beantwoorden. De beschuldigingen die het weekblad HP/DeTijd tegen haar heeft geuit, zijn gewoon allemaal niet waar. Punt. „Ik voel geen behoefte hierover verder in de media te treden”, stelt Mariko Peters in een korte, schriftelijke verklaring. Ook wil het GroenLinks-Kamerlid niets kwijt over de juridische stappen die ze overweegt tegen het weekblad.

Wel zegt ze dat van medeplichtigheid aan de ontvoering van drie minderjarige kinderen geen sprake kan zijn, omdat haar partner met zijn ex gezamenlijk ouderlijk gezag over de kinderen voert. De andere beschuldiging – belangenverstrengeling tijdens haar werk als diplomaat in Afghanistan – is gewoonweg niet waar, zegt Peters.

Ze zou in het voorjaar van 2005 een intieme relatie zijn begonnen met de destijds getrouwde, cultureel ondernemer Robert Kluijver. In diezelfde tijd adviseerde Peters het Prins Claus Fonds namens de Nederlandse ambassade in Kabul over het verstrekken van subsidie voor een van zijn projecten, waaronder een circusproject in Afghanistan. De gedragscode van het ministerie van Buitenlandse Zaken is op dit punt erg streng. Diplomaten moeten iedere schijn van belangenverstrengeling voorkomen.

Een van de onbeantwoorde vragen is of de relatie van Peters en Kluijver al in 2005 was begonnen. Peters wil daar nu niets over kwijt. HP/DeTijd beweert dat de toon van hun mails uit die tijd laat zien dat hun relatie destijds „verre van zakelijk” was.

Peters voert het woord namens GroenLinks in de Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken. Haar collega-Kamerleden in die commissie geven haar vooralsnog het voordeel van de twijfel, zowel leden van de oppositie als van de coalitiepartijen. Harry van Bommel (SP) is het meest uitgesproken. Hij vindt dat journalisten zich dienen te houden aan „de goede gewoonte in dit land” om zaken die het familierecht betreffen achter gesloten deuren te laten behandelen. Ook de beschuldiging van belangenverstrengeling vindt hij „flinterdun”. Van Bommel: „Van het hele artikel krijg ik een vieze smaak in de mond.”

VVD’er Han ten Broeke onderstreept dat het hier om „vermeende belangenverstrengeling” gaat. Niets is nog bewezen. Net als Alexander Pechtold (D66) wil hij zich er nog niet over uitspreken, zolang Buitenlandse Zaken niet meer duidelijkheid heeft gegeven over de incriminerende feiten. Verder wil Ten Broeke nog kwijt dat hij Peters „een uitstekend Kamerlid” vindt. Ook Hero Brinkman (PVV), doorgaans niet verlegen om een hard oordeel over collega-Kamerleden, schort zijn oordeel voorlopig op. „Schrijf maar op: zélfs Hero Brinkman wacht een reactie af van Buitenlandse Zaken.”

Het ministerie zegt nog bezig te zijn met onderzoek naar de zaak. Andere media hebben in het verleden de geruchten over belangenverstrengeling onderzocht, maar besloten dat de beschuldigingen niet hard genoeg waren voor publicatie. Ze werden gevoed met informatie door de ex van Kluijver, een vrouw die momenteel in Groot-Brittannië woont. De kinderen van haar en Kluijver verblijven momenteel bij de vader in Nederland. Hun moeder wil dat ze naar Groot-Brittannië komen.

    • Huib Modderkolk
    • Pieter van Os