Wapengekletter rond Noordpool valt wel mee

Het artikel ‘Wapengekletter rond de Noordpool’ (NRC Handelsblad, 23 juli) geeft een verkeerd beeld van de basis waarop het continentale plat wordt verdeeld. Gewapend optreden zou mede bepalend zijn voor de verdeling van het Noordpoolgebied. Militaire aanwezigheid speelt evenwel geen rol bij de verdeling van het continentale plat.

Verder zouden staten die de deadline om gegevens in te dienen bij de commissie van de Verenigde Naties „nergens meer recht” op hebben. Dit is onjuist. Kuststaten hebben ook zonder aanbevelingen van deze commissie recht op het continentale plat.

Ook is er geen eenmalige deadline van tien jaar. Staten kunnen ook gegevens indienen na deze deadline.

Dat de Verenigde Staten geen optimale uitgangspositie bij de VN-commissie hebben, is niet correct. De VS hebben op het moment geen enkele uitgangspositie. Omdat zij bij het Zeerechtverdrag geen partij zijn, kunnen ze geen gebruikmaken van de Commissie.

Ten slotte lijkt de redacteur het verschil tussen de vaststelling van de buitengrenzen van het continentale plat en de afbakening van het plat tussen staten niet te begrijpen. Hij meldt dat staten onderling zouden kunnen komen tot een afspraak als ze bezwaar aantekenen tegen een aanbeveling van de commissie, zoals Noorwegen en de Russische Federatie vorig jaar deden.

De afspraak waarnaar hij verwijst, betrof evenwel de grens tussen beide staten. Noorwegen heeft de aanbevelingen van de commissie over zijn buitengrenzen geaccepteerd in 2009. De Russische Federatie verwacht de komende jaren gegevens in te dienen bij de commissie.

Alex Oude Elferink

Plaatsvervangend directeur Netherlands institute for the law of the sea, Universiteit Utrecht