Immigratie levert weinig op

De immigratie van gastarbeiders kwam op initiatief van de werkgevers tot stand. De arbeidsmarkt was in de jaren zestig overspannen en bedrijven konden goedkope arbeidskrachten goed gebruiken. Werkgevers gaan er volgens onderzoek 3,14 procent op inkomen op vooruit. Werknemers gaan er vanwege de concurrentie – zeker in economisch mindere tijden – juist 3 procent op achteruit. Positieve saldo: 0,14 procent op het nationaal inkomen.

Maar als de baten van immigratie zo gering zijn, is het volgens econoom Joop Hartog onwaarschijnlijk dat ze opwegen tegen de kosten van oplopende bevolkingsdichtheid. Denk aan schade aan het milieu, lawaai, verkeersdruk en oplopende criminaliteit.

Levert immigratie dan geen bijdrage aan de kenniseconomie, zullen critici zeggen. Buitenlandse hoogopgeleiden als expats leveren volgens Hartog niet per se economisch voordeel op. Sterker, ze leiden onnodig tot concurrentie met autochtone hoogopgeleiden. En wie zegt dat hun kinderen straks net zo slim zijn als zij?