Hof Israël gelast sloop voorpost nederzetting

In een uitspraak zonder precedent heeft het Israëlische Hooggerechtshof gisteren de ontmanteling gelast van een buitenpost van een Israëlische nederzetting op de bezette Westelijke Jordaanoever waar ongeveer 250 kolonisten wonen. De buitenpost, Migron, is gebouwd op particulier Palestijns land en moet op 1 april volgend jaar weg zijn, aldus het Hof.

Zowel nederzettingen als buitenposten zijn volgens internationaal recht illegaal. Israël beschouwt nederzettingen als legaal, maar buitenposten, dependances waarmee nederzettingen claims leggen op omliggend land, zijn officieel illegaal. Inmiddels wonen er tegen de 300.000 kolonisten op de Westelijke Jordaanoever en 200.000 in Oost-Jeruzalem te midden van 2,5 miljoen Palestijnen. Naast 120 door Israël goedgekeurde nederzettingen zijn er meer dan honderd buitenposten.

In 2003 verklaarde toenmalig premier Sharon dat Israël een rechtsstaat is en dus onmiddellijk overging tot ontmanteling van de buitenposten. Sindsdien zijn er af en toe enkele door het leger gesloopt, die vervolgens direct na het vertrek van de militairen werden herbouwd. Sommige buitenposten zijn uitgegroeid tot feitelijke nederzettingen met honderden inwoners.

Het Hooggerechtshof wees er gisteren op dat zelfs de regering toegeeft dat Migron is gebouwd op land dat particulier Palestijns eigendom is. Nu de zaak vijf jaar sleept zonder dat er een oplossing in zicht is, is er volgens de rechters geen rechtvaardiging meer om de huidige illegale situatie te laten voortduren.

Parlementsleden en ministers van de pro-kolonistenlobby riepen gisteren op tot de bouw van tienduizenden woningen in bezet gebied om het huidige huizentekort op te lossen. Dat heeft geleid tot een scherpe stijging van de woonlasten en toenemend straatprotest. Ook vijf leden van de oppositiepartij Kadima behoren tot de ondertekenaars van een desbetreffende petitie aan premier Netanyahu.