Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

Economie

Fors verlies Gasunie door NMa

Staatsbedrijf Gasunie heeft 900 miljoen euro moeten afboeken, waardoor het in de eerste helft van 2011 een verlies van bijna 550 miljoen euro leed.

Een ingrijpende tariefbeslissing van toezichthouder NMa eerder dit jaar heeft de Nederlandse Gasunie een forse financiële tegenvaller bezorgd. Het staatsbedrijf heeft 900 miljoen euro moeten afboeken, waardoor het in de eerste helft van 2011 een verlies van bijna 550 miljoen euro leed. Over 2010 boekte Gasunie nog een winst van 454 miljoen. Topman Van Gelder zegt zeer bezorgd te zijn over realisatie van de ambitie van Nederland om de ‘gasrotonde’ van West-Europa te maken. „Ons bedrijf wordt op forse achterstand gezet in de concurrentie met de gasinfrastructuurbedrijven in omringende landen.”

In mei bepaalde de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) in een voorlopig besluit dat de Gasunie over 2006-2009 te hoge tarieven aan zijn klanten heeft berekend. De beheerder van het nationale gastransportnet zou energiebedrijven als Nuon en Essent ruim 1 miljard te veel in rekening hebben gebracht. Hoewel de Gasunie tegen het besluit bezwaar heeft aangetekend, heeft het al wel de financiële consequenties in de resultaten verwerkt.

Van Gelder sprak gisteren in zijn ‘Halfjaarbericht’ van een „roerig eerste half jaar van 2011”. Het ‘ontwerp-Methodebesluit’ van de NMa heeft „een groot negatief effect” op de financiële resultaten. „Een enorme tegenslag die sinds de oprichting van het bedrijf niet voorkwam.”

Door de tariefmaatregel acht Gasunie zich gedwongen alvast een afwaardering te doen van 900 miljoen euro op zowel het gastransportnet in Nederland als op het Duitse gasnetwerk dat Gasunie in 2008 overnam. (NRC)