EU dreigt Nederland met stappen om Westerschelde

De Hedwigepolder in Zeeuw-Vlaanderen. Staatssecretaris Bleker komt waarschijnlijk morgen met een alternatief voor ontpoldering. Beeld Google Maps

De Europese Commissie dreigt met juridische stappen als het kabinet-Rutte afspraken over natuurherstel ter compensatie van de Westerschelde niet nakomt. Dat blijkt uit een nog niet openbaargemaakte brief van het directoraat-generaal milieuzaken van de EU, schrijft de Volkskrant vandaag.

Met een zogenoemde inbreukprocedure kan de commissie Nederland via het Europese Hof dwingen afspraken na te komen, schrijft persbureau Novum. De Tweede Kamer dringt volgens de krant al lange tijd aan op openbaarmaking van de brief aan staatssecretaris van Natuur Henk Bleker, die gedateerd is op 8 april. Bleker heeft volgens der krant geen belang bij het openbaar maken van de brief omdat zijn natuurbeleid daarin zwaar wordt bekritiseerd.

In de brief wordt benadrukt dat herstelwerkzaamheden niet buiten de Westerschelde kunnen worden uitgevoerd. Dat is in strijd met de plannen van het kabinet, dat na jaren gesteggel wil afzien van het onder water zetten van de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen, waarmee veel afspraken met onder meer België niet worden nagekomen.
Bleker denkt aan internationale verplichtingen te voldoen door een stuk nabij Vlissingen te ontpolderen en enkele andere maatregelen te nemen. De brief ‘ademt’ volgens de krant ‘de sfeer’ dat dit niet genoeg is.

In de brief wordt er ook aan herinnerd dat de Europese Commissie in deze kwestie al eerder een inbreukprocedure opstartte. Die werd in 2007 afgebroken omdat Nederland toen had toegezegd de afspraken na te komen.

Naast de kritiek over de Westerschelde wordt betwijfeld of Nederland internationale afspraken nakomt voor het beschermen van waardevolle natuurgebieden. Die zijn opgenomen in het Natura 2000-beleid.