De kosten van verkeer, lawaai en vrijstaande huizen

Nederland is vol. Misschien niet zo vol als een fles cola dat kan zijn, maar wel ‘relatief vol’. Joop Hartog (65), hoogleraar economie, wist het al langer. Onlangs, in zijn afscheidsrede aan de UvA, durfde hij het ook te zeggen.

Sindsdien is Hartogs afscheidscollege te vinden op GeenStijl en kreeg hij per e-mail instemming van enkele xenofobe figuren. Onvermijdelijk, weet hij, al wil hij dat niet. Wat Joop Hartog heeft gedaan, is de rekensom gemaakt. En daaruit blijkt dat de Nederlandse bevolkingsgroei het „optimum” lang en breed is gepasseerd.

Hartog: „Het begrip ‘vol’ gaat over de grondschaarste, maar ook over de effecten van de bevolkingsgroei op de kwaliteit van leven: de verkeersdruk, het verlies van cultuurlandschap, lawaai. De kosten daarvan kun je uitrekenen. Je kunt weten wat mensen ervoor over hebben om vrijstaand te wonen. En dan blijkt Nederland vol. Ik woon in de Alblasserwaard. Er wordt gesproken over uitbreiding van de A27, over een spoorlijn er langs en straks misschien een station. Er is nog ruimte, maar die wordt overal bedreigd.”

„En de toestroom van immigranten sinds de jaren ’60 heeft niet geleid tot economische voordeel voor de autochtone bevolking. Terwijl oorspronkelijk wel de bedoeling was dat gastarbeiders voordeel opleverden voor de ingezetenen. ‘De grenzen dicht’ klinkt cru, maar daar komt het wel op neer ja. Je kunt dan nog steeds, door emigratie, een open arbeidsmarkt hebben. Economen weten al decennia dat bevolkingsgroei door immigratie geen economisch voordeel oplevert. Los van morele standpunten, kijkend naar de kosten en de baten. Maar niemand durft het te zeggen uit angst voor xenofoob te worden versleten.”