Brussel dreigt met stappen tegen natuurbeleid Bleker

De Europese Commissie dreigt met juridische stappen als staatssecretaris Henk Bleker (Natuur, CDA) afspraken over natuurherstel ter compensatie van de uitdieping van de Westerschelde niet nakomt. Dat staat in een via de Volkskrant uitgelekte brief van het directoraat-generaal milieuzaken van de commissie van 8 april.

In de brief wordt het natuurbeleid van Bleker bekritiseerd. Niet alleen de natuurcompensatie voor de Westerschelde, maar ook het Natura 2000-beleid (internationale afspraken over bescherming van de meest waardevolle natuurgebieden).

In mei zei de woordvoerder van eurocommissaris Potocnik (Milieu) dat de hij „niet zal aarzelen” om „gepaste juridische actie” te ondernemen als het kabinet zich niet houdt aan Europese verplichtingen op het gebied van natuurbescherming. De commissie „is er niet van overtuigd dat alle voorgestelde maatregelen passen binnen een acceptabele marge van flexibiliteit”. Bij strijdigheid met Europees recht kan het EU-Hof van Justitie forse boetes opleggen.

Bleker liet daarop aan de Tweede Kamer weten „helemaal geen aanwijzingen” te hebben voor sancties en zei ervan overtuigd te zijn dat de Europese doelen gewoon worden gehaald. De brief is eind juni vertrouwelijk ter inzage gelegd voor de Tweede Kamer, die daarom had verzocht.

Het vorige kabinet besloot de Hedwigepolder onder water te zetten, maar dat besluit is door het kabinet-Rutte teruggedraaid. De ontpoldering was met Vlaanderen afgesproken en vastgelegd in een verdrag. Bleker heeft inmiddels een alternatief plan voor natuurcompensatie gepresenteerd, dat door de meerderheid van de Tweede Kamer wordt gesteund. Daarmee is de nu uitgelekte brief volgens Blekers woordvoerder „achterhaald”. „Er is sprake van een nieuwe situatie.” Over het nieuwe plan is Bleker inmiddels in overleg met de Europese Commissie en Vlaanderen, aldus de woordvoerder. Die zegt ook dat de Natura 2000-doelen worden gehaald.

Het kabinet bezuinigt de komende jaren 60 tot 70 procent op natuurbeheer. Ecologen voorspellen dat de toestand van de Europees beschermde natuur in Nederland daardoor zal verslechteren.