Obama: Congres moet nu actie ondernemen om economie te stimuleren

Nu het wetsvoorstel om het Amerikaanse schuldenplafond te verhogen is aangenomen in de Senaat, moet het Congres actie ondernemen om de economie te stimuleren.

Dat zei president Barack Obama zojuist in een verklaring voor het Witte Huis. Hij benadrukte hierin dat het bereiken van een akkoord met de Republikeinen een “lang en twistziek” debat was, dat liet zien dat Washington zijn werk “wel degelijk” kan doen “als de klok tikt”. Maar dat er geen “dreigende catastrofe nodig moet zijn” voor de overheid om haar werk te doen. Obama: “de wens van een deel van de Amerikanen om een kleinere overheid te krijgen mag niet leiden tot een niet-werkende overheid”.

Het wetsvoorstel vormt de eerste stap die ervoor moet zorgen dat Amerika zijn “levenstandaard aanpast aan de beschikbare middelen”. Obama benadrukte dat er meer nodig is om de Amerikaanse economie te herstellen dan alleen maar bezuinigen op overheidsuitgaven. Volgens hem moeten beleidsmakers nog steeds een manier vinden om evenwichtig om te gaan met het terugdringen van de staatsschuld van ruim 14 biljoen dollar. Obama liet weten nog steeds te streven naar het afschaffen van belastingvoordelen voor de rijke toplaag van de burgers om daar geld te besparen die ten goede zal komen aan het creëren van banen. Obama: “we kunnen niet ten koste van de hardwerkende Amerikanen de staatsschuld terugdringen”.

    • Hans Klis