Nooit meer zeggen: er zat geen kip in de kerk

Een op de drie Nederlanders woont op het platteland. Daarom deze zomer: de wereld van het dorp Opende. Vandaag: de dominee. „Een vroege roeping waaraan ik laat gehoor gegeven heb.”

De derde kerk van Hans Tiggelaar staat in zijn achtertuin. Gekregen van zijn dochter bij komst naar Opende: het houten nachthok voor zijn Twentse krielen. Foto Sake Elzinga Nederland - Opende - ( Groningen ) - 04-07-2011 Dominee Tiggelaar. Foto: Sake Elzinga

Dit is zijn eerste kerkgemeente. Daarvoor is hij 42 jaar politieman geweest. Eind januari ging Hans Tiggelaar (60) met pensioen als inspecteur.

Zijn vader was fabrieksarbeider in Twente. Hans kon goed leren. Maar „studeren was niks voor ons soort mensen”. Na de mulo moest hij werken.

Later, veel later, studeerde hij alsnog. Eerst voor godsdienstleraar, tweede graad, eerste graad. Later theologie in Kampen. Bij regiopolitie IJsselland draaide hij elke woensdag nachtdienst. Donderdagochtend dook hij een paar uur in bed. ’s Middags en ’s avonds volgde hij college. In zijn vrije uren leerde hij Grieks, Latijn en Hebreeuws.

Een late roeping, zeggen mensen. Hij weet beter: „Een vroege roeping waaraan ik laat gehoor gegeven heb.” Hij was altijd al actief in de kerk. Als ouderling. Als afgestudeerde predikant preekte hij sinds 2007 naast zijn politiewerk „al een slag in de rondte”. Op de landkaart in de pastorie staan spelden waar hij heeft gesproken. Spelden met groene kop voor gereformeerde gemeenten. Oranje voor Nederlands hervormde gemeenten. Rode voor verenigde gemeenten van de Protestantse Kerk Nederland, waarin gereformeerden, hervormden en evangelisch-luthersen samengaan.

Elf gemeenten wilden hem als dominee. Waar zijn vrouw en hij bij het kiezen naar keken? „Naar de kerkelijke ligging.” Dan heeft hij het over de geloofsrichting. Hij staat iets rechts van het midden. „Naar de pastorie.” Ze reden „stiekem” rond in de omgeving. Dan deed hij „de test”. Hij stak zijn wijsvinger op bij elke ontmoeting. Die groet werd in Opende door vrijwel iedereen beantwoord. Hij wist: „Dit is een dorp waar ook een vreemde welkom is.”

Bij de eerste rondtocht door het dorp was de hervormde kerk uit 1648 hen volledig ontgaan. Ze dachten dat het pand achter de pastorie de kerk was: gemeenschapsgebouw Eben-Haëzer. „Wat een ding”, zeiden ze tegen elkaar.

Sinds 1 februari is hij dominee van de hervormde kerk in Opende. En van de gereformeerde kerk in het buurdorp Kornhorn. Zijn derde kerk staat in zijn achtertuin. Gekregen van zijn dochter bij zijn komst naar Opende: het houten nachthok voor zijn Twentse krielen. Opdat hij nooit kan zeggen: „Er zat geen kip in de kerk.” Over opkomst heeft hij toch niet te klagen. Als hij preekt zit het kerkje meestal vol.

Gereformeerden en hervormden in Opende waren vroeger als water en vuur. Met elk hun eigen school. Gereformeerden in het dorp hebben nog steeds hun eigen dominee. Die woont een paar huizen verderop. Dominee Tiggelaar ziet de gemeenten nog wel eens samengaan. „Al weet ik niet of ik dat nog beleef.”

Kerkleden die hem hebben aangenomen, wilden een „predikant voor heel het dorp”. „Benaderbaar. Voor iedereen die mij nodig heeft. Een rol die mij past.”

Dick Wittenberg

    • Dick Wittenberg