Nietzsche en VVD

Philip Huff opent in zijn bijdrage de aanval op het zelfverklaarde sociale karakter van de VVD (Zin, 27 juli). Dat is in mijn optiek terecht. De regeringspartij lijkt tegenwoordig eerder terug te grijpen op het klassiek liberale model dan dat deze zich ideologisch identificeert met het sociaal-liberalisme ofwel ‘ontplooiingsliberalisme’ zoals het soms ook wel wordt genoemd.

Echter, in hetzelfde artikel wordt Friedrich Nietzsche door Huff neergezet as een advocaat van een soort ongebreideld graaikapitalisme. Deze interpretatie van Nietzsches gedachtegoed lijkt me problematisch. Hoewel het klopt dat de Duitse denker zich tegenstander toont van compassie jegens de medemens, betekent dat niet per definitie dat alle ‘sterke mensen’ zich zullen kenmerken door een notoire wil tot financiële zelfverrijking. Ook de Übermensch geeft geschenken, alleen niet uit medelijden maar vanuit een overvloed waarover hij beschikt en waarvan anderen mee profiteren. Op deze manier worden de begunstigden niet zwakker gemaakt.

Bouke de Vries

Student cultuurwetenschappen

    • Bouke de Vries