Fors verlies Gasunie na ingrijpen NMa

Een ingrijpende tariefbeslissing van toezichthouder NMa eerder dit jaar heeft de Nederlandse Gasunie een forse financiële tegenvaller bezorgd. Het staatsbedrijf heeft 900 miljoen euro moeten afboeken, waardoor het in de eerste helft van 2011 een verlies van bijna 550 miljoen euro leed. Over 2010 boekte Gasunie nog een winst van 454 miljoen. Topman Van Gelder zegt zich zeer bezorgd te zijn over realisatie van de ambitie van Nederland om de ‘gasrotonde’ van West-Europa te maken. „Ons bedrijf wordt op forse achterstand gezet in de concurrentie met de gasinfrastructuurbedrijven in omringende landen.”

In mei bepaalde de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) in een voorlopig besluit dat de Gasunie over 2006-2009 te hoge tarieven aan zijn klanten heeft berekend. De beheerder van het nationale gastransportnet zou energiebedrijven als Nuon en Essent ruim 1 miljard te veel in rekening hebben gebracht. Hoewel de Gasunie tegen het besluit bezwaar heeft aangetekend, heeft het al wel de financiële consequenties in de resultaten verwerkt.

Van Gelder sprak gisteren in zijn ‘Halfjaarbericht’ van een „roerig eerste half jaar van 2011”. Het ‘ontwerp-Methodebesluit’ van de NMa heeft „een groot negatief effect” op de financiële resultaten. „Een enorme tegenslag die sinds de oprichting van het bedrijf niet voorkwam.”

Door de tariefmaatregel acht Gasunie zich gedwongen alvast een afwaardering te doen van 900 miljoen euro op zowel het gastransportnet in Nederland als op het Duitse gasnetwerk dat Gasunie in 2008 overnam. Als het NMa-besluit per 1 januari definitief wordt, zal de Gasunie de tarieven ook voor de komende jaren moeten verlagen. En het zal mogelijk de eerder te veel ontvangen gelden terug moeten betalen aan de klanten. In dat geval zal het staatsbedrijf nog eens 800 miljoen euro afboeken. Vorig jaar boekte Gasunie al eens 570 miljoen af op haar Duitse dochter, na een soortgelijk tariefbesluit door de Duitse toezichthouder.

Voor geheel 2011 verwacht Gasunie, bij een omzet van 1,65 miljard euro, een netto verlies van 370 miljoen. De Staat ontvang als enig aandeelhouder dit jaar geen dividend. Financiën heeft als beheerder van staatsdeelnemingen er eveneens bij de NMa op aangedrongen het voorlopige besluit te herzien. De overheid vreest een lagere opbrengst bij de voorgenomen gedeeltelijke privatisering van het staatsbedrijf.