Er is een gebrek aan visie bij de bond

Toon Gerbrands (53)

Bondscoach: 1997-2000

Huidige functie: directeur algemene zaken voetbalclub AZ

„De gouden generatie heeft het succes moeten bevechten. De huidige generatie weet niet welke inspanningen geleverd moeten worden. Dat zie je nu aan Dick Kooy, die het nationale team heeft verlaten omdat hij het niveau niet hoog genoeg vindt. Maar dat was 25 jaar geleden niet anders. Toen besloot een aantal volleyballers echter de zaal (Bankrashal) in te gaan en twintig uur per week te trainen. Nu haken spelers al gauw af. En als een coach zijn beste spelers niet kan opstellen gaat het verval snel.

„De crux van succes is dat het programma boven het team en het team boven de spelers moet worden gesteld. Maar het programma wordt niet meer heilig verklaard. Dat verwijt ik de volleybalbond. Het ontbreekt aan visie. Ik mis een duidelijke keuze voor de komende jaren. Daarmee is het Nederlands team in een vlucht naar beneden beland. Er is bijna geen publiciteit meer, dat vermindert de interesse van sponsors en dus is er minder geld voor het programma. Een heilloze weg. Er moet weer een doorbraak in ‘denken’ komen, zoals Arie Selinger dat in 1985 met het ‘Bankrasmodel’ heeft gedaan. Maar ik zie dat de komende tien, vijftien jaar niet gebeuren.

„Natuurlijk was er in 1996 een unieke generatie, maar het ontbrak ook aan de opleiding van een nieuwe generatie. Joop Alberda heeft enkele jaren terug als technisch directeur van de Nevobo de zaak bij elkaar proberen te houden. Hij kreeg voor elkaar dat Nederland kon terugkeren in de World League. Maar Alberda was nog niet vertrokken of de plaats in de World League werd ingeleverd. Dan heb je het niet begrepen. Die plek moet je koesteren; dan weet je waar je op mondiaal niveau staat.

„Weet je wat ik het ergste vind? Dat bijna niemand zich om het verval bekommert. Volleybal is van topsport een sympathieke sport geworden. Nederland wordt niet meer serieus genomen, dat is het ergste wat kan gebeuren. Je zou haast hopen dat het nog verder in elkaar dondert, zodat iemand wakker wordt.

„Wat er moet gebeuren? Mensen met een volleybalachtergrond en kennis van zaken bij elkaar roepen. Vraag Joop Alberda, oud-international Jeroen Bijl, manager Topsport bij NOC*NSF, George de Jong, directeur InnoSport, oud-bondscoach Peter Murphy en mijn persoontje. Ik heb als algemeen directeur van AZ toch ook veel kennis opgedaan. Dan komen er vanzelf goede ideeën.

„Of Nederland ooit terugkeert aan de volleybaltop? De komende twaalf jaar niet, daar durf ik wel een aantal flessen wijn op te zetten. Tenzij er een tweede Arie Selinger opstaat.”