Cruijff wordt ingebeld

Johan Cruijff hekelde via een column de regels waaraan hij als commissaris van Ajax is gebonden. Het onderwerp staat morgen hoog op de agenda in de Arena.

Johan Cruijff is morgen niet lijfelijk aanwezig in de Amsterdam Arena als de nieuwe Raad van Commissarissen van Ajax om 15.45 uur voor het eerst met elkaar vergadert. De clubicoon volgt de beraadslagingen volgens de persvoorlichter van de Amsterdamse voetbalclub via een conference call.

De ‘bewegingsvrijheid’ van Cruijff is morgen een belangrijk onderwerp op de agenda. De oud-topvoetballer schreef gisteren in zijn column in De Telegraaf dat hij zich niet de mond laat snoeren.

President-commissaris Steven ten Have verklaarde vorige week bij de benoeming van de RvC – waarbij Cruijff zonder opgaaf van redenen ontbrak – dat hij ervan uitging dat Cruijff niet meer over beleidszaken van Ajax zou schrijven. Sluitende afspraken daarover werden tot dusver niet overgemaakt. De vijf commissarissen van de landskampioen tekenden vooralsnog alleen een geheimhoudingsdocument. Daarin staat dat leden van de RvC geen koersgevoelige informatie naar buiten mogen brengen.

Ten Have wil in aanloop naar de vergadering van morgen niet reageren op Cruijffs opmerkelijke uitlating dat hij zijn eigen regels wil gaan bepalen. „Er zijn diverse verzoeken geweest aan Ten Have, maar we hebben besloten nu niet in de media naar buiten te treden”, stelt de persvoorlichter van Ajax. „Ten Have wil in tegenstelling tot voorgangers als John Jaakke en Uri Coronel wat meer op de achtergrond blijven. In het verleden is het behoorlijk doorgeslagen bij Ajax.”

De centrale vraag is of de RvC van Ajax zich wil gedragen als een normaal beursgenoteerd bedrijf of als een voetbalclub waarbij de ‘emotieaandeelhouder’ er minder toedoet. Het updaten van het commissarissenreglement van Ajax is morgen een heikel gespreksonderwerp in de Arena.

Cruijff heeft de verhoudingen op scherp gezet door te stellen dat hij zich er niet zondermeer bij zal neerleggen als een meerderheid een voorstel van hem afwijst. Een aantal commissarissen staat lijnrecht tegenover Cruijff. Ze vinden dat de RvC met één mond moet spreken en dat iedereen winst en verlies moet accepteren. Ook Cruijff.

‘De Verlosser’ ziet zijn rol anders. De 48-voudig international stelt dat hij commissaris is geworden „in het belang van Ajax”. Cruijff is altijd zeer achterdochtig geweest tegenover mensen zonder voetbalverstand. Hij beschouwt het als een nederlaag dat de overige commissarissen zijn voorstel hebben afgewezen om Tscheu La Ling, oud-ploeggenoot bij Ajax, te benoemen als algemeen directeur.

„Volgens de regels moet ik naar buiten toe mijn mond houden. Zelfs als ik zie dat er iets fout gaat, maar de meerderheid is het niet met me eens, mag ik daar niets over zeggen. Ook al gaat het om iets waar ik van alle commissarissen het meeste verstand van heb en uiteindelijk word afgerekend. Hoe meer ik ook over de regels van de RvC nadenk, hoe meer ik tot de conclusie kom dat ik mijn eigen regels moet maken”, schrijft Cruijff in zijn column.

Maar Cruijff en de andere commissarissen zijn gebonden aan bepaalde regels. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) beschouwt een commissaris van een beursgenoteerd bedrijf als een ingewijde, zoals beschreven in de Wet op het financieel toezicht, die beschikt over koersgevoelige informatie.

Cruijff mag die informatie niet via een column naar buiten brengen. Dat moet de clubleiding via een persbericht doen. Ajax is in 2000 op de vingers getikt door de Amsterdamse beurs, omdat de Amsterdamse voetbalclub het ontslag van trainer Jan Wouters niet tijdig naar buiten bracht. NOS Studio Sport meldde dit nieuws toen ruim voor de persconferentie.

Volgens jurist Jerry Hoff, gepromoveerd op ‘openbaarmaking koersgevoelig informatie’, moet Cruijff zich „niet laten ringeloren door de grijze muizen, de grauwe middelmaat”. Maar Hoff betwijfelt of het verstandig is elke week een geluid te laten horen dat haaks staat op de collegiale besluiten van de RvC. Een RvC praat met één mond, „maar de regelgeving rond machtsmisbruik dwingt daartoe niet”, zegt de jurist.

    • Koen Greven Enbart Hinke