Bezuinigingen VS twijfelachtig door lagere groei

De zwakke economische groei kan de eerste 917 miljard dollar (647 miljard euro) aan bezuinigingen doen verdampen, die deel uitmaken van de deze week gesloten politieke overeenkomst om het Amerikaanse schuldenplafond te verhogen. De bloedeloze groeicijfers voor de Amerikaanse economie van afgelopen vrijdag zaaien twijfel over de mate waarin het begrotingstekort door het pact zal worden teruggedrongen.

Uit een eenvoudige analyse blijkt dat als de economische groei in de periode 2011 tot en met 2016 slechts 0,5 procent minder hoog uitvalt dan de 3,25 procent waarvan het Begrotingskantoor van het Congres (het Congressional Budget Office, CBO) uitgaat, de verwachte initiële bezuinigingen volledig verdampen.

De groeiverwachting van het CBO lijkt optimistisch, zelfs gemiddeld, ten opzichte van de eerste schatting van vorige week van het bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal. Daaruit bleek dat de Amerikaanse economie op jaarbasis slechts 0,8 procent groeit (op basis van de cijfers over het eerste halfjaar van 2011.

De groei komt veel trager op gang dan in eerdere perioden van herstel na een economische crisis, terwijl de werkloosheid hoog blijft.

Bij een gevoeligheidsanalyse die deel uitmaakte van de begrotingsverwachtingen eerder dit jaar, heeft het CBO berekend dat een daling van 0,1 procentpunt van de gemiddelde bbp-groei het cumulatieve tekort tussen 2012 en 2021 met 310 miljard dollar zal doen oplopen.

Op deze basis zou een gemiddelde groei van zelfs 2,75 procent in de komende zes jaar het tekort in tien jaar tijd met ongeveer 930 miljard dollar doen stijgen, ervan uitgaande dat de groei in de rest van de periode zou overeenkomen met de voorspellingen van het CBO. Een groei van 2,75 procent is een half procentpunt lager dan het uitgangspunt van het CBO en nog steeds aan de hoge kant in vergelijking met recente gegevens. Dat zou de geschatte initiële bezuinigingen van de overeenkomst over het schuldenplafond (dat wordt opgehoogd met 2.400 miljard dollar tot 16.700 miljard dollar) ruimschoots teniet doen.

En er is nog meer slecht nieuws. Volgens het CBO zou een stijging met één procentpunt in de gemiddelde jaarlijkse inflatie in de periode 2012 tot en met 2021 (de periode waarover nu bezuinigingen van 2.400 miljard zijn afgesproken) het tekort met 867 miljard dollar doen oplopen.

Maar het Budgetbureau van de overheid gaat uit van een inflatie van de persoonlijke consumptieve bestedingen van slechts 1,3 procent in 2011 en 1,2 procent in 2012, terwijl uit het rapport over het bruto binnenlands product van de Verenigde Staten van vorige week bleek dat deze inflatie in de eerste helft van dit jaar op jaarbasis momenteel 3,5 procent bedraagt. Dat is bijna drie keer zoveel als waar het CBO rekening mee houdt.

Een zwakkere groei de komende jaren kan de inflatie verzachten en de rente mogelijk laag houden, waardoor nóg een verandering zou kunnen worden vermeden die het tekort groter zou kunnen doen uitvallen. Maar de eigen analyse van het CBO onderstreept de gevoeligheid van de zwaarbevochten deal in het Congres voor factoren die zich grotendeels aan de politieke controle onttrekken.

Martin Hutchinson

Vertaling Menno Grootveld

    • Martin Hutchinson