Slechte communicatie in Rotterdams ziekenhuis

Officieel moet het nieuwe Maasstad Ziekenhuis nog worden geopend. Dat gebeurt op 17 september. Maar aan aandacht heeft dit medisch centrum in Rotterdam op voorhand geen gebrek. Zij het dat het gaat om het soort publiciteit dat het ziekenhuis kan missen als kiespijn.

Die negatieve beeldvorming heeft het vooral aan zichzelf te wijten. Zowel aan goede externe als interne communicatie schort het in Maasstad, de instelling die is ontstaan door een fusie tussen het St. Clara Ziekenhuis en het Zuiderziekenhuis.

De uitbraak van de Klebsiella pneumoniae-bacterie werd lange tijd door het ziekenhuis half weersproken, gebagatelliseerd, onderschat. Waarschuwingen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) maakten blijkbaar zo weinig indruk, dat de IGZ vorige week Maasstad onder verscherpt toezicht stelde. Een externe supervisor moet er nu over waken dat de aanbevelingen van IGZ wél worden overgenomen en uitgevoerd.

Vandaag begint op last van de raad van toezicht bovendien een interim-bestuurder naast de huidige algemeen directeur.

De wijze waarop het ziekenhuis heeft geopereerd, staat haaks op de missie die het zegt te hebben en die zich nu moeilijk zonder cynisme laat lezen. „Maasstad is hét ziekenhuis dat patiënten, familieleden, bezoekers, medewerkers, huisartsen en zorgverzekeraars ervaren als MIJN ziekenhuis. Wij zorgen dat wij ons zódanig inleven in onze patiënten, familieleden, bezoekers, huisartsen en zorgverzekeraars dat zij ons bij iedereen aanbevelen en promotor zijn van ons ziekenhuis.” Was getekend: Paul Smits, algemeen directeur.

Snorkerige pr-taal loopt wel vaker het risico als potsierlijk te worden ervaren als de praktijk ver afwijkt van de belofte. De situatie is nu dat patiënten het ziekenhuis liever mijden dan aanbevelen. Dat is treurig voor de specialisten en andere zorgverleners in het Maasstad Ziekenhuis die wel integer en adequaat hun werk doen. Maar uiteraard is de argwaan die patiënten nu tegen het ziekenhuis koesteren begrijpelijk.

Als de bacterieaffaire iets heeft duidelijk gemaakt dan is het wel de interne verdeeldheid tussen diverse specialisten en het onvermogen om elkaar en de leiding goed te informeren. Blijkens een artikel donderdag in deze krant is de directie pas eind mei, maanden na de eerste signalen van mogelijke besmetting, op de hoogte gebracht. En volgens de anesthesioloog Jan Klein, hoogleraar ‘Veiligheid in de Zorg’, heeft de directie geweigerd van zijn expertise gebruik te maken. Hij is boos opgestapt.

Dit alles kan niet zonder gevolgen blijven. Het Maasstad Ziekenhuis zal stevige interne maatregelen moeten nemen. Weliswaar lijkt de bacterie nu onder controle, van de deuken in zijn imago die het ziekenhuis heeft opgelopen, is het nog lang niet hersteld.