Satelliet spot rijpe druif

Vanaf ruim 800 kilometer hoogte richten de satellieten Spot-5 en Formosat-2 zich dezer dagen op het Franse aardoppervlak. Niet in opdracht van kwaadwillende buitenlandse mogendheden, maar voor Franse wijnboeren. Over enkele weken is het tijd om de druiven te plukken, en nu moet worden vastgesteld in welke volgorde de wijngaarden worden geoogst en welke nog wat extra zorg nodig hebben. Met satellietbeelden is het mogelijk de exacte rijpheid van de druiven vast te stellen.

Astrium, de ruimtetak van het Europese luchtvaartbedrijf EADS heeft een systeem ontwikkeld waarbij satellieten infraroodopnames maken van het bladgroengehalte in de bladeren, een indicatie voor de rijpheid van de druiven. „Normaalgesproken worden er steekproeven genomen in het veld, maar die geven een zeer gefragmenteerd beeld”, zegt Jacques Rousseau van het Institut Coopératif du Vin. Met de satellieten wordt het hele oppervlak in kaart gebracht, tot op 4 vierkante meter nauwkeurig.

Die precisie is relevant, omdat er ook binnen een perceel grote variatie bestaat in de rijpheid van de druiven, die het verschil kan betekenen tussen een eenvoudige tafelwijn en een grand cru.

Het systeem, Oenoview genaamd, is nu enkele jaren in gebruik en slaat inmiddels goed aan. Vorig jaar is het toegepast op 6.000 hectare, verdeeld over heel Frankrijk. De kosten – 50 à 70 euro per hectare – zijn volgens Henri Douche van Astrium „uiterst redelijk”, aangezien een hectare in Bordeaux genoeg oplevert voor minstens 5.000 flessen wijn. (AFP)