Leven in achterstandswijken minder beroerd

In achterstandwijken neemt de leefbaarheid iets toe. Maar die was voorheen dan ook erg slecht. In Almere en Zoetermeer vinden bewoners het steeds minder prettig.

Loop door de Dordtselaan in Rotterdam-Zuid en je ziet een baaierd aan winkels: islamitische slagerijen, Turkse bakkerijen, Somalische belwinkels, Surinaamse toko’s. Op straat hoofddoeken, djellaba’s, rastapetten, kroeshaar in vele vlechtjes en keurige permanentjes.

Hoe leuk iemand dat vindt, zal per persoon verschillen. Maar de leefbaarheid is verbeterd. Dat staat in het rapport Leefbaarheid in balans, over de ontwikkeling van de leefbaarheid in de periode 2008-2010.

Tussen 2008 en 2010 heeft de leefbaarheid in Rotterdam zich beter ontwikkeld dan in veel andere steden. Dat komt vooral door de wijkenaanpak waarbij de gemeente Rotterdam probeerde de werkloosheid terug te dringen, huizen op te knappen en het aantal kansarmen te spreiden. Leefbaarheid gaat over hoe bewoners de samenstelling van de wijk waarderen, hoe veilig ze het vinden, hoeveel overlast ze ervaren en over de kwaliteit van woningen, winkels en parken.

In de Dordtselaan is het verschil goed te merken. Het is er nog steeds druk en lawaaiig, maar vroeger waren ramen dichtgespijkerd, nu zijn huizen opgeknapt. Toch is Rotterdam nog steeds de stad met de meeste gebieden met leefbaarheidsproblemen. Alleen was het in Rotterdam vroeger nog slechter. In heel Nederland bleef de leefbaarheid tussen 2008 en 2010 gelijk. Dat is een breuk met de periode voor 2008 toen de leefbaarheid jaarlijks fors toenam. Volgens de onderzoekers heeft het stagneren van de verbetering te maken met de economische recessie en de daarmee samenhangende werkloosheid. Zo bezien valt de stagnatie mee, vinden ze.

In de veertig ‘Vogelaarwijken’ (achterstandwijken) is de leefbaarheid verbeterd. En dan vooral in die delen waar de de bewoners zeer ontevreden waren over de leefbaarheid. In die veertig wijken nam ook de werkloosheid af.

In de middelgrote steden en in groeisteden als Almere en Zoetermeer verslechterde de leefbaarheid juist. De groeikernen buiten de drukke Randstad krijgen steeds vaker te maken met grootstedelijke problemen.

    • Sheila Kamerman