Hillen licht reorganisatieplannen Defensie nader toe

Minister van Defensie Hans Hillen (CDA) heeft vandaag in een Kamerbrief nader uitleg gegeven aan een onderdeel van zijn reorganisatieplannen.

In de brief schrijft hij dat een op de drie bestuursfunctie bij Defensie verdwijnt, in de rest van de organisatie een op de zes. Bovendien wil Hillen de gemiddelde leeftijd van het personeelsbestand terugdringen.

In april ging de ministerraad akkoord met de ingrijpende bezuinigingen bij Defensie. Tankbataljons van de landmacht worden opgeheven omdat ze niet meer nodig zijn. Daarnaast verkoopt Nederland ook vier mijnenjagers, twee patrouilleschepen en een bevoorradingsschip, evenals negentien F-16′s, zeventien Cougar-helikopters en een DC-10-vliegtuig.

Onder druk van de regeringspartijen VVD en CDA en gedoogpartner PVV paste Hillen een aantal van de bezuinigingen op de krijgsmacht aan. Niet alle zeventien Cougar-helikopters worden direct afgestoten; vijf stuks zullen vooralsnog beschikbaar blijven.

Ook werd gekeken of het mogelijk is af te zien van de verkoop van twee van de vier patrouilleschepen, zodat deze voor de marine kunnen worden behouden. Bovendien zal er gesneden worden in het aantal dienstauto’s. Ten slotte zal er minder bezuinigd worden in de marechaussee, waardoor de militaire politie meer kan doen aan grensbewaking. Hillen stelde wel de voorwaarde dat de bezuiniging die door de aanpassingen wegvalt, ongeveer 40 miljoen euro, ergens anders op de begroting van Defensie terug te vinden zal zijn.

Door de bezuinigingen van bijna een miljard euro zullen bij Defensie zeker zesduizend ontslagen vallen, waarvan vierduizend weer aan een nieuwe baan zal komen bij politie of in de bewakingssector.

    • Dirk Wijnand de Jong